VAN ERÉNY! Közpénz nélkül.

Választás 2018: Platón Riport

Megjelent: Platón Párt Évkönyv 2017.

PLATÓN PÁRT Rólunk

Vissza kell menni egészen az alapokig!

about-image

A PLATÓN PÁRT az erény pártja

A politikában az erkölcs és az erény az abszolút minimum. Erkölcs nélkül elveszik az erény a politikusokból. Erény nélkül pedig a jog uralma és a jogállamiság van veszélyben. A pártállam totalitárius törekvéseit a jogállamot féltők aggodalommal figyelik. Olyanok kerülhetnek hatalomra, akik az erénytelenség csábításának nem tudnak ellenállni, és a hatalom rabjai lehetnek. Ezzel ön- és közveszélyessé válnak. Az ókori gondolkodó, Platón nyomán a PLATÓN PÁRT a sarkalatos erkölcsi erényeket (igazságosság, mértékletesség, bátorság, bölcsesség) is biztosítja. Kormányzásra vállalkozunk. Magyarország jövője érdekében. Csatlakozz!

about-image

Szakértő és bevonó kormányzás

Az erkölcstelenség és erénytelenség folyományaként a következő súlyos probléma, ha nem hozzáértő emberek hozzák a döntéseket. Platón szerint háromfajta ember van: a bölcsesség-, a tisztesség-, és a nyereség-szerető. Ha nyereség-szerető emberekre bízzuk a kormányzást, akkor nem lesz sem bölcsesség, sem tisztesség. Ha olyanok kormányoznak, akik a szakmát nem vonják be a döntésekbe, de rokonaiknak milliárdokat juttatnak, nem lesz jövőnk. Ha a pártállam fontos tanulmányokat és szerződéseket titkosít, nem lesz átláthatóság. Mi a döntéseket konfrontatív módon, a nyilvánosság és szakértők bevonásával fogjuk meghozni. Csatlakozz!

about-image

Jó és rossz harca: erény és hatalom

Platón erényközpontú elméletének ellentéte Machiavelli hatalomközpontú elmélete. Machiavelli szerint az uralkodó erkölcstelen dolgokat is megtehet. Machiavelli szerint az a cél, hogy az uralkodó mindenáron hatalmon maradjon. A gyengeerkölcsű politikusok célja nem az ország jószolgálata, hanem saját hatalmuk növelése. Machiavellit követő politikusra is lehet bízni az országot. A PLATÓN PÁRT azonban azt képviseli, hogy a hatalomnak erkölcsi erényekkel kell párosulnia. A hatalom nélküli erény ugyanúgy nem jó, mint az erény nélküli hatalom. Erénynek és hatalomnak együtt kell járnia. Ezt kívánjuk biztosítani kormányra kerülésünk esetén. Csatlakozz!

about-image

Nézz az álarcok mögé!

Mielőtt hitet teszel egy párt vagy mozgalom mellett, vigyázz! Az ördög nem a saját képében érkezik. Elsőként vállalunk olyan fontos garanciákat, amelyek az erényes kormányzáshoz szükségesek (erénygarancia). Ilyen intézkedéseket párt eddig még nem vállalt. Ilyen gesztusokat párt még nem kínált fel polgároknak. Ezekre a fontos etikai pillérekre párt még garanciát nem adott. Szerinted lehet egy párt erényes, ha titkolják a pénzügyeiket, a támogatóikat vagy a partnereiket? Honnan tudod, hogy nem egy újabb zsarnok áll mögöttük arra várva, hogy bárányképű kirakatpolitikusokat bábként felhasználva magához ragadja a hatalmat? Gondolkozz! Csatlakozz!

about-image

Közpénzből élő bűnpártok

A bűnpártok színjátéka a közpénz feletti uralomról szól. Az igazi rendszerváltás majd akkor kezdődik el, ha bekerül az Országgyűlésbe az első olyan párt, ami még soha nem vett fel közpénzt, és erénygaranciákat biztosít az alapszabályában. A rendszerváltás pedig akkor fog beteljesedni, amikor minden párt ilyen lesz. Ahogy a piramisjátékokat is betiltották, a bűnpártokat is be fogják tiltani. Mindkettő arra irányul, hogy egy szűk réteg milliók kárán büntetlenül gazdagodjon. Erkölcsi felismerésre van szükség, és az erkölcsi igénytelenség legyőzésére. A bűnpártok fennállásuk óta annyi közpénzt emésztettek már fel párttámogatás címszóval, amiből sokmindent rendbe lehetett volna tenni. Meddig leszel bűnpártoló? Csatlakozz!

Mit kínál a PLATÓN PÁRT?

Erényes politikusokat

Biztosítjuk, hogy csak erényes, képviselői posztra méltó politikusok kerülhessenek hatalomra. Elsőként garantáljuk, hogy a képviselőink visszahívhatók lesznek (további erénygaranciák mellett).

Erényes politizálást

Ha a jogszabályok a pártállam eszközei az elnyomására, akkor nincs szabadság. Elérjük, hogy az Alaptörvény és a jogszabályok a hatalom korlátjai legyenek. Társadalmi szerződést kínálunk.

Erényes hatóságokat

Ha a hatóságok a pártállam befolyása alatt állnak, akkor nincs szabadság. A hatóságok függetlenségével megvalósítjuk a szolgáltatás elvű közigazgatást és államigazgatást.

Erényes jövőt

Ha a pártállam kábítószer-függőséghez hasonlítható hatalom-függésben szenved, akkor nincs szabadság. Magyarország számára az erkölcsi erényeken alapuló jövőt biztosítunk.

Igazságosságot

Ha az igazságszolgáltatás logikai halandzsákkal dönthet el a pártállam érdekei ellen ható polgári ügyeket, akkor nincs igazság. Pártatlan igazságszolgáltatást ígérünk.

Mértékletességet

A pártállam vesztét az erkölcstelenség és a mértéktelenség okozta. Mértékletes, és kontrol alatt álló államot építünk ki, melynek elsődleges célja a társadalom erényes jószolgálata.

Bátorságot

Az erényes emberek nyugalmával nézünk szembe a radikális szélsőségekkel. Az erény szigorával számoltatjuk el a korrupcióból meggazdagodó erkölcsteleneket.

Bölcsességet

Az ország irányítását nem gyengeerkölcsű hatalom-függőkre bízzuk, hanem nagytudású és erényes szakemberekre és szakmai testületekre, nyilvánossággal.

PLATÓN PÁRT Aktuális

Folyamatosan tápláljuk az erény tüzét

II. korszakunkba léptünk

Lezártuk az első korszakunkat, amit a 2018-as választás határozott meg. Folytatjuk az erény képviseletét 2022-re készülve.
Nyílt levél 2018.05.12.

Erény-körök: érkeznek

Gyűjtsd magad köré azokat az ismerőseidet, akik nemcsak biológiai értelemben emberek, hanem a politikában is szerepet vállalnának!
Nyílt levél 2018.05.07.

Ez a hajó elúszott

Nem maradt több lehetőségünk a választás eredményének jogi úton történő megtámadására. Holott a közbizalom megrendült.
Nyílt levél 2018.04.30.

PPA Tantestület

A Platón Politikai Akadémia független képviselők ingyenes képzését végzi. Tantestületünk tagjait és oktatókat keresünk.
Nyílt levél 2018.04.29.

Utolsó golyó

Utolsó lehetőség a választási jogorvoslatra. A jogorvoslati határidőt az NVB aljas módon a hosszú hétvégére időzítette.
Nyílt levél 2018.04.28.

Ügyvéd Kúria felülvizsgálathoz

Ügyvédet keresünk, mivel a Kúria előtti felülvizsgálati kérelemnél a jogi képviselet kötelező.
Nyílt levél 2018.04.19.

Levélben nem a Fideszre

A levélben szavazók szinte mindegyike a Fideszre szavazott állítólag. Keressük azt a párezer embert, aki másra szavazott.
Nyílt levél 2018.04.17.

Tálcán kínált bizonyíték

Tálcán kínáljuk a numerikus bizonyítékokat egy potenciális választási csalásra. Csakhogy mi nem tudjuk őket beadni.
Nyílt levél 2018.04.16.

Megrendült a közbizalom

A választás lebonyolításával kacsolatos szervezetlenség miatt megrendült a közbizalom még akkor is, ha nem volt csalás.
Nyílt levél 2018.04.16.

Platón Riport

Elemzésünk a 2018-as választásról. Véleményünk szerint a választás tisztaságába vetett közbizalom súlyosan megrendült.
Nyílt levél 2018.04.15.

Nyomravezetői díj

Létrehoztunk egy nyomravezetői alapot az esetleges választási csalásokat bizonyítani tudók részére. Fizess be Te is!
Nyílt levél 2018.04.14.

Szavazóköri jegyzőkönyvek

Feltöltöttük a szavazóköri jegyzőkönyvek NVI féle verzióját, amit az NVI a pártok számára DVD-ken közreadott.
Nyílt levél 2018.04.12.

Bűnjelek keresése

Nem zárható ki teljes bizonyossággal, hogy nem történt választási csalás. Ha történt, akkor ott van bűnjel is.
Nyílt levél 2018.04.12.

Nagy adatbányászat verseny 2

Adatbázisba töltöttük a valasztas.hu szavazóköri részeredményeit. Adatbányászatra fel! CSV formátumban is elérhető.
Nyílt levél 2018.04.11.

Fuss a jegyzőkönyvekért!

Ma 16:00-ig lehet a szavazóköri jegyzőkönyvek példányait megtekinteni a szavazókörök helyi választási irodáiban.
Nyílt levél 2018.04.11.

Csak a Fidesz

2725 szavazókörben egyáltalán nem volt ellenzéki jelenlét. Itt csak a Fidesz számolt. Az eltérés szignifikáns.
Nyílt levél 2018.04.11.

Sürgős segítséget kérünk

Segítsetek beszerezni a szavazóköri jegyzőkönyvek másolati példányait is, hogy ne csak az NVI verziót ismerjük!
Nyílt levél 2018.04.10.

Nagy adatbányászat verseny

Letöltöttük a valasztas.hu összes szavazókörének részeredményeit tartalmazó html oldalakat. Elemezzük az adatokat!
Nyílt levél 2018.04.10.

Minden jogász ide gyűljön

Jogászokat keresünk, akik közreműködnének a legalaposabb választási eredmény-ellenőrzésben a tényfeltáró csapatunkkal.
Nyílt levél 2018.04.10.

Lekéssük a vonatot

A választási eljárásban példátlan módon rövid (három napos) jogorvoslati határidő van, ahol nem számít a hétvége sem.
Nyílt levél 2018.04.10.

Megtörtént 3

Korábban megítuk: ellenzéki össztűz érdekében pártlistán a négy ellenzéki nagyágyú pártra kellett volna szavazni.
Nyílt levél 2018.04.09.

Megtörtént 2

Korábban megítuk: a kis pártok (Momentum, Kétfarkú, Együtt) önmagukban hat ellenzéki mandátumot vittek a kukába.
Nyílt levél 2018.04.09.

Megtörtént 1

Korábban megírtuk: a szavazatok felösszegzésénél lehetnek problémák, mivel nem nyilvános a felösszegző szoftver.
Nyílt levél 2018.04.09.

Büdös a kétharmad

Olyan sok tisztázatlan és gyanús körülmény merült fel a választás során, hogy nekünk nagyon büdös a kétharmad.
Nyílt levél 2018.04.09.

Vályogházra tetőteret?

Orbán arra kér, amitől minden épeszű és éperkölcsű ember megundorodik: hogy hunyjunk szemet a lopás felett.
Nyílt levél 2018.04.06.

Egy százalékért koldulók

Fontos új választási szabály 2018-ra, hogy az 1%-ot el nem érő pártok kötelesek visszafizetni a párttámogatást.
Nyílt levél 2018.04.03.

Április 9

Az 5%-ot biztosan el nem érő kis pártok április 9-i beszéde egy ideális világban. A holnap felelőssége elől bujkálnak.
Nyílt levél 2018.04.03.

Pénzerdőben jártam

Locsolóvers Orbán Viktor számára. Jótanács minden épeszű és éperkölcsű magyar számára. Nem csak hölgyeknek.
Nyílt levél 2018.04.02.

A négy nagyágyú

Kérünk mindenkit, hogy ne erősítse a Fideszt azzal, hogy kis pártra szavaz pártlistán. Párlistán a négy nagyágyú.
Nyílt levél 2018.04.02.

Dobó István üzenete

Mi üzenne Dobó István, ha ő lenne a demokrácia várának várvédő kapitánya? Mit kérne talán tőlünk, választóktól?
Nyílt levél 2018.03.31.

Nehéz a választás, de még van

Nehéz ugyan a választás, mert csak bűnpártok közül lehet választani, de még van választás. Talán utoljára.
Nyílt levél 2018.03.30.

Vámos Csaba választás HírTV

Vámos Csaba a Heves megye 1. VK-i szavazásának tétjéről nyilatkozik a HírTV-nek. Pártkatona vagy független képviselő.
Nyílt levél 2018.03.29.

Vámos Csaba az erénygaranciákról

Az erénygaranciák fontosságának lényegretörő összefoglalása Vámocs Csaba független képviselőjelölt szerint.
Nyílt levél 2018.03.28.

Vámos Csaba vasa a tűzben

Ellenzék által megrendelt közvéleménykutatás: Heves megye 1. VK-ben Vámos Csaba független jelölt a legesélyesebb.
Nyílt levél 2018.03.27.

Funcionális analfabéta teszt

Itt egy teszt, ami elég jó indikátora lehet annak, hogy valaki funcionális analfabéta-e a politikához. Teszteld magad!
Nyílt levél 2018.03.26.

Aki másnak vermet át

Ha egy hatalom korrupt, akkor oda kell vetni a konkurenciája elé prédaként, hogy érezze a jogállami garanciák hiányát.
Nyílt levél 2018.03.26.

Vámos Csaba erénygarancia vállalása

Itt a történelmi közokirat: Vámos Csaba (Heves megye 1. VK) független jelölt közokiratban vállalta az erénygaranciákat.
Nyílt levél 2018.03.21.

A választás tétje: gyomlálás

Szerintünk a választás tétje az, hogy a nemzet le tudja-e még magáról irtani a gazt, vagy már túlságosan megerősödött az.
Nyílt levél 2018.03.20.

Vámos Csaba történelmet írt

Jelentkezett az első független képviselőjelölt, aki közokiratban vállalná az erénygaranciákat. Követendő precedenst teremtett.
Nyílt levél 2018.03.17.

Március 15-e nemzeti ünnep

A Kossuth nevéről elnevezett téren gyűlöletbeszédet hallottunk nemzeti ünnepi beszéd helyett. Írtunk hát egy ünnepi beszédet.
Nyílt levél 2018.03.15.

A független képviselőjelöltekhez

Felkértük az elérhető független képviselőjelölteket, hogy közokiratban vállalják az erénygaranciákat (pl. a visszahívhatóságot).
Nyílt levél 2018.03.14.

Független jelöltek térképen

Térképre tettük, hogy melyik az a 30 egyéni választókerület a 106-ból, ahol független egyéni jelöltre is lehet szavazni.
Nyílt levél 2018.03.11.

Összes független jelölt

Sajnos a 106 egyéni választókerületből csak 30-ban indul független képviselőjelölt. A valasztas.hu-n egy darabig elérhetőek voltak.
Nyílt levél 2018.03.10.

Egyszerű kérdés

Ugyan melyik ismert párt garantálja azt, hogy nem fordul elő újra az, ami a Fidesz esetében előfordult? Önkény és korrupció.
Nyílt levél 2018.03.10.

Bízz, de ellenőrizz!

A bűnpártok nem riadnak vissza az ajánlóívek hamisításától sem. Ellenőrizd Te is, hogy melyik jelölt ajánlóívén szerepelsz!
Nyílt levél 2018.03.08.

Kisebb rossz

Ha csak bűnpártok közül lehet választani, akkor azt kell támadni, ami hatalmon van, mert az a veszélyesebb. Kormányváltást!
Nyílt levél 2018.03.01.

Együtt markolják fel a közpénzt

A bűnpártok (így a Fidesz és az ismert ellenzéki pártok is) egy klubot alkotva élnek kitartottként a nemzet közös pénzéből.
Nyílt levél 2018.02.27.

Így szavazz április 8-án

Pártlistán csak az 5%-ot biztosan elérő négy nagyágyú párt valamelyikére, egyéniben független jelöltre, s ha nincs, taktikusan.
Nyílt levél 2018.02.25.

Bűnpártokkal rendszerváltást?

Mindaddig nem lesz rendszerváltás, amíg csak bűnpártokra lehet szavazni. Kell egy közpénz nélkül működő párt erénygaranciákkal.
Nyílt levél 2018.02.21.

2018-ban nem tudunk indulni

Nem állítunk országos listát a 2018 április 8-i választásra, mert nem találtunk elég alkalmas képviselőjelötlet.
Nyílt levél 2018.02.21.

Még egyszer azt üzenjük

Utolsó felhívásunk képviselőjelölteket találni országos lista állításához. Nem egyéni jelöltként, hanem pártlistáról.
Nyílt levél 2018.02.11.

Mozdonyvezetők pávatánca

Ahogy a kötött pályán mozgó vonatnál is teljesen mindegy, hogy ki a vezetője, úgy a kötött pályán mozgó bűnpártok esetében is.
Nyílt levél 2018.01.11.

27 képviselő

Országos lista állításához 27 képviselőt kellene tudunk kiállítani legalább 9 megyéből és a fővárosból. Van aki segítene?
Nyílt levél 2018.01.05.

Újévi köszöntő

A magyar politikai elit súlyos erkölcsi tehertétel a nemzet vállán. Magukat nem fogják eltávolítani. Nekünk kell eltávolítanunk őket.
Nyílt levél 2018.01.04.

A 66-os parancs

Független képviselők nem azért nincsenek az Országgyűlésben, mert a törvény nem engedni, hanem azért, mert a hatalom nem engedi.
Nyílt levél 2017.12.13.

Ellenségem ellensége a...

Erkölcsi megfontolásokat is figyelembe véve egyáltalán nem mondhatjuk a politikában azt, hogy az ellenségem ellensége a barátom.
Nyílt levél 2017.12.12.

Piramisjáték analógia

Piramisjátékkal sem lehet már gazdagodni milliók rovására. Eljön az idő, amikor ezt a bűnpártok betiltásával újra felismerjük.
Nyílt levél 2017.12.11.

Lecsapolni a mocsarat

A politika mocsarát csak úgy tudjuk lecsapolni, ha ellehetetlenítjük a bűnpártokat. A korrupció és az önkény csíráit hordozzák.
Nyílt levél 2017.12.07.

Párttámogatás

A közpénzt (ami a Te pénzed is) közszolgáltatásokra fizetjük be. A bűnpártok viszont kimarkolják belőle az állami támogatást saját céljukra.
Nyílt levél 2017.12.04.

19-re lapot húznál?

Ne hazárdírozz egy egész ország sorsával! 30 év megmutatta, hogy a bűnpártok lopnak jobbról is és balról is. Vezetőjüktől függetlenül.
Nyílt levél 2017.11.28.

Közpénzcsapok

Az Alapszabályunkban rögzített erénygaranciák az összes olyan csap elzárásáért felelősek, amiken a közpénz kifolyhatna.
Nyílt levél 2017.11.27.

A bűn a butáké

A korrupció az erkölcsileg vagy tehetség terén deficites kis lilliputi katonáknak ajánlja fel a bolondok boldogságát a sötét oldal bűnével.
Nyílt levél 2017.11.27.

Erkölcsi Lilliput

A Platón Pártot már csak lilliputi erők tartják vissza. Ne legyél az Erkölcsi Lilliput bűnös kis buta katonája! Segíts talpra állni!
Nyílt levél 2017.11.25.

Dugják az átláthatóságot

Az átláthatlanság a maffia célja. A civil törvény átláthatóságot célzó törekvési jó irány. De a pártokra is vonatkozzon! Maradjon a törvény!
Nyílt levél 2017.11.23.

I. Politikai Erény Konferencia

Vajon hányan jönnek el a bűnpártok közül az I. Politikai Erény Konferenciára? Mi lehetőséget adunk nekik, hogy tisztuljanak.
Nyílt levél 2017.11.18.

Politikai program 2018

Valójában egyetlen reformot kínálunk: jogállami reformot. Mindezt egy bűnpártokat megszégyenítő ERÉNY-TERV keretében.
Nyílt levél 2017.11.18.

Így jár minden zsarnok

Kell a nép kezébe egy legitim népharag jellegű jogintézmény, amivel elűzheti és elszámoltathatja a rá telepedő zsarnokokat.
Nyílt levél 2017.11.18.

Szavazatszámlálás

A szavazókörök összeszámolt szavazatainak összesítésével kapcsolatban semmiféle átláthatósági garanciák nincsenek.
Nyílt levél 2017.11.17.

Egypártrendszer

Az Alaptörvény világos rendelkezése ellenére még mindig kialakulhat egypártrendszer, és ez a bűnpártokat egyáltalán nem zavarja.
Nyílt levél 2017.11.05.

Mi vagyunk a mérce

A média a pártok befolyása alatt áll. Az a média, ami rólunk (mint a pártokrácia ellenségéről) beszámol, valódi független média.
Nyílt levél 2017.11.04.

A rendszer a defektes

Amikor defektes buszban ülsz, és nem úgy halad a busz, ahogy szeretnéd, akkor nem biztos, hogy csak új vezetőre van szükség.
Nyílt levél 2017.11.03.

Mondj valamit!

Járulj hozzá egy egymondatos videóval az erényes politika ügyéhez! Küldd el számunkra a videót, és összeállítást készítünk.
Nyílt levél 2017.10.28.

Pártok objektív felelőssége

Felelősség szempontjából mindegy, hogy az ismert pártok szándékosan vagy gondatlanul erénytelenek. Objektíve bűnpártok.
Nyílt levél 2017.10.27.

A párt, mint erényszűrő

A pártoknak kellene ellátni az erényszűrő szerepet. Nem engedni gyenge erkölcsű embert a hatalom közelébe. Képtelenek rá.
Nyílt levél   Videó 2017.10.27.

Legsötétebb időkben

Az ismert pártok nem tudják önerőből kihúzni magukat az erkölcsi fertőből, amit létrehoztak. Valami egészen más kell. Világosság.
Nyílt levél   Videó 2017.10.26.

Kötvénymigráns felelős?

Ha magyar céggel lopták volna a közpénzt, nem tudnák velük mit kezdeni. De annyira mohók voltak, hogy az adót is el akarták csalni.
Nyílt levél 2017.10.26.

Ingatlanár hipotézis

Az országunkba a Fidesz-maffia által betelepített kb. 20.000 kötvényes migráns hajtotta fel példátlanul az ingatlanárakat.
Nyílt levél 2017.10.24.

Bűnpártok

A bűnpártok mind egy tőről fakadnak. Azért nem biztosítanak erénygaranciákat az alapszabályukban, mert sumákok.
Nyílt levél 2017.10.18.

Motivációnk

Minket az erkölcsi kötelesség hajt a kóros hatalomvágy helyett, ezért tudunk a létesítő okiratunkban erénygaranciákat vállalni.
Nyílt levél 2017.10.16.

A platós taxi

Ha egy taxitársaság nem ad taxigaranciákat, akkor ráfizetsz. Ha egy párt nem ad erénygaranciákat, akkor még az unokáid is ráfizetnek.
Nyílt levél 2017.10.15.

Petíció az erényes pártokért

Írd alá Te is: Petíció az erényes pártokért. Egy erényes társadalomban bűncselekmény lenne átláthatatlan pártot működtetni.
Nyílt levél 2017.10.09.

Büdös a hátsójuk

Tolassuk le a pártok gatyáját! Melyiknek büdös a hátsója? Amelyik nem vállalja az alapszabályában az erénygaranciákat.
Nyílt levél 2017.10.05.

Visszahívhatatlanság

Ha nem bíznád a gyerekedet olyan kutyára, amit nem tudsz visszahívni, pórázon tartani, akkor miért bízod ilyen politikusokra?
Nyílt levél 2017.10.05.

106 Jedi

2018-ban az egyéni képviselői helyeken erényes, pártérdekektől mentes független képviselőket kell az Országgyűlésbe juttatnunk.
Nyílt levél 2017.10.04.

Ugató pártok helyett

A pártok olyanok, mint megafonba ugató kiskutyák (Piff kalandjai). A szakértők és a tudomány képviselői pedig nem jutnak szóhoz.
Nyílt levél 2017.10.04.

Áldozatvállalás?

Garantált lenne a Fidesz totális választási veresége, ha az ellenzéki pártok egyetértenének ebben a két önkorlátozásban.
Nyílt levél 2017.10.02.

Kannibálos IQ-teszt

Mit teszel, ha egy szigeten a kannibálok is pártokba tömörülnek, de nem lehet tudni, hogy ki a normális és ki a kannibál?
Nyílt levél 2017.10.02.

YAKUZA falova

Orbán Viktor 18.000+ pénzes migránst és családtagjait juttatta a magyar és EUs szabad mozgás és letelepedés jogához. Maffia érdek.
Nyílt levél 2017.10.01.

Erkölcsi igénytelenség

Akkor számíthatunk változásra, ha elhatározzuk, hogy soha többé nem szavazunk olyan pártra, ami nem biztosítja az erénygaranciákat.
Nyílt levél 2017.09.29.

Ígért remény

Ígért remény helyett a Platón Párt garantált erényt biztosít. 500 ígéret helyett egy reformot kínálunk: jogállamit.
Nyílt levél 2017.09.27.

Gazt a melegágyba?

A jogállami garanciákat a hatalmon lévő erkölcstelen kisebbség kiiktatta. Ha gaz kerül a melegágyba, nagy baj lesz.
Nyílt levél 2017.09.27.

Erő vagy erény?

Ha 2018-ban újra erő nyer, akkor újra egy párt fogja dominálni a törvényhozást, így nem lesz jogállam. Nyerjen végre az erény!
Nyílt levél 2017.09.22.

Önkény STOP

Az önkény ellen 8 önálló és független hatalmi ág rendszere a szükséges és elégséges feltétel. Modern jogállami garanciák kellenek!
Nyílt levél 2017.09.21.

Damoklész kardja

A Kormány a Titkosszolgálatra szemellenzőt rakott, így nem azok feje felett van Damoklész kardja, ahol a nemzetbiztonság indokolná.
Nyílt levél 2017.09.21.

Szerepzavar

Aki nem érti, hogy a Kormány csak a végrehajtó hatalmi ág feje, az elfogadja, hogy a törvényhozó hatalmi ág a Kormány csicskája.
Nyílt levél 2017.09.20.

Ellehetetlenítés

A korrupció ellehetetlenítéséhez a korrupcióra lehetőséget adó szervezeteket kell ellehetetleníteni. Az erénytelen pártokat.
Nyílt levél 2017.09.19.

Horogra akadsz

Várják a horgok a buta halakat. Van jelentősége, hogy egy jobbra álló vagy balra álló horgon akad fenn? A bot végén ott a horgász.
Nyílt levél 2017.09.19.

Szalámitaktika

Nem azért gyengítjük az ellenzéki pártok pozícióját, hogy a maffiaállamot támogassuk, hanem mert erkölcsi változást akarunk.
Nyílt levél 2017.09.17.

Hatalom és bizalom útjai

Ha olyan emberben bízol, aki felett másnak hatalma van, rajtavesztesz. Az erényes ember felett senkinek nincs hatalma.
Nyílt levél 2017.09.08.

Hol a többség?

A többség azért nem látszik, mert megosztják, és a képviselőiknek nevezett árulók nem őket képviselik. Többség! Függetlenedj!
Nyílt levél 2017.09.07.

Független miniszterelnököt?

A független miniszterelnök ötlete egyenes következményének tűnik a független törvényhozásnak. 106 Jedi esetén ez adódik.
Nyílt levél 2017.09.07.

Bal vagy jobb?

Hülye kérdésre hülye válasz. Ne kérdezd tőlünk, hogy jobb vagy bal oldali párt vagyunk-e! Mi a jó oldali párt vagyunk a sötétség ellen.
Nyílt levél 2017.09.05.

Erénytelen Ellenzéki Egyveleg

Nyolc pártvezető kiállt a színpadra, és közölte: Nem vállalunk semmiféle önkorlátozást, nem vállalunk semmiféle erénygaranciákat.
Nyílt levél 2017.09.03.

Feltétlen kizáró ok

Legyen legalább egy ERKÖLCSI ALAPELV, amit betartunk. Egy FELTÉTLEN KIZÁRÓ OK, ami alapján kizárjuk a csaló pártokat.
Nyílt levél 2017.08.31.

Pártfegyelem

Amikor a pártvezér a rúdra felfűzött csocsófiguráival (az országgyűlési képviselőkkel) próbálja álcázni az önkényuralom tényét.
Nyílt levél 2017.08.24.

Rákkeltő májkrémek

Ha sosem jössz rá, hogy van választási lehetőséged, akkor mindig az orrodnál fogva fognak vezetni. Rajtad múlik.
Nyílt levél 2017.08.22.

Mossunk kezet szappannal!

Semmelweis (az anyák megmentője) bevezette a szappanos kézmosást. Pökhendi társai kinevették. Meg is öltek sok anyát.
Nyílt levél 2017.08.18.

Hangyányi ész

Mi már egymásra álltunk. Kellene még néhány erényes ember, hogy átíveljük az előttünk lévő erkölcsi és jogállami szakadékot.
Nyílt levél 2017.08.17.

Díjkitűzés

A kutatás-finanszírozási modell, ami a tudományos fejlődést katalizálja. Viszont kizárt benne a korrupció. Így nem vezeti be az erkölcstelen elit.
Nyílt levél 2017.08.16.

Hímestojás javaslat

Nem kérjük, hogy bízz bennünk. Azt kérjük, hogy fontold meg az alábbi érveket függetlenül a pártszimpátiádtól. A becsületedért.
Nyílt levél 2017.08.15.

Idióták társasháza

Semmiféle kormányzati eredmény nem lehet mentség a jogállamiság elvesztésére. Az eredmények ára nem lehet zsarnokság.
Nyílt levél   Videó 2017.08.12.

Vágó Gábor fizetés-méltóság

A Köztársasági Elnök a legfőbb közjogi méltóság. Egyszemélyben egy önálló és független hatalmi ág. Az önkényuralom egyik ellenszere.
Nyílt levél   Videó 2017.08.03.

Erkölcsi igénytelenség

Átláthatatlan a párt? "Nembaj, jóazúgyis". Nem biztosítja a párt az erénygaranciákat? "Nembaj, jóazúgyis". Hol van az erkölcs?
Nyílt levél 2017.08.01.

Vár az élcsapat!

Erényes embert csak büntetéssel fenyegetve lehet politizálásra kényszeríteni. A büntetés az, hogy hitványabbak uralkodnak felette.
Nyílt levél 2017.08.01.

Eureka! Eureka! Megtaláltam!

Megvolt már az az Euréka felismerésed, hogy eddig csak erénytelen pártokra lehetett szavazni? Már erényesre is lehet!
Nyílt levél 2017.07.31.

Arányos választási rendszer?

A jelenlegi erkölcsi fertőben jó a választási rendszer. Amíg egyik párt sem vállal erénygaranciákat. A függetleneket meg kell tartani.
Nyílt levél 2017.07.30.

Ki őrzi az őrzőket?

Megértjük a helyzetedet. Érzed, hogy arra van szükség, amit hirdetünk. De bizalmatlan vagy. Megmutatjuk, miért vagyunk mi mások.
Nyílt levél 2017.07.30.

Milyen a jó Jedi?

2018-ban a szokásosnál jóval több független jelölt indul majd a választáson a bátorításunkra. Fontos tudni, ki a jó Jedi!
Nyílt levél 2017.07.29.

Társadalmi szerződés

Eddig a hatalomnak nem volt korlájta. Látjuk az eredményét. De már van egy párt, ami erénygaranciákat vállal.
Megtekintés (pdf) 2017.07.27.

Van jó és rossz önkény?

Nincs jó vagy rossz cél érdekében létrejött önkényuralom, csak önkényuralom van. 19 év őszinte vallomása gondolatébresztőként.
Nyílt levél 2017.07.25.

Soha többé!

A platóni erénygaranciákat nem biztosító pártra szavazni erkölcsi igénytelenség. Összeírtuk a tanácsainkat az erény nevében.
Videó   Nyílt levél 2017.07.19.

Álljunk meg egy Momentumra

Segíts nekünk megérteni, mivel más a Momentum, mint a 30 évvel ezelőtti Fidesz csíra! 30 év múlva ugyanitt leszünk?
Nyílt levél 2017.07.19.

A4-es pdf összefoglaló

Tekintsd meg A4-es formátumú tömör összefoglalónkat. Ne feledd, hogy az erénygaranciák körét folyamatosan bővítjük.
Nyílt levél 2017.06.27.

A társadalmi kísérlet

A PLATÓN PÁRT egy társadalmi kísérlet. Politikai paradigmaváltás. Egy politikai start-up. A termékünk az erényes politikus.
Videó 2017.01.31.

A platóni erényjátszma

Versenyt indítunk az erényért. A PLATÓN PÁRT nyílt lapokkal játszik. Elsőként adunk valódi garanciákat. Szövetségeseket keresünk.
Nyílt levél 2017.01.21.

A platóni eskü

Olyan képviselő-jelöltre szavazhatsz, aki letette a platóni esküt. Ez egyfajta garancia arra, hogy hivatásként politizálunk, a polgárok javára.
Nyílt levél 2017.01.18.

A struccpolitizálás tragédiája

Sokan kiábrándultak a politikából. Ám attól, hogy a homokba dugják a fejüket, csak rosszabb lesz. A Facebook az esélyünk, segítsetek!
Nyílt levél 2017.01.17.

Az MTA alkotmányos szerepe

A tudományos igazságok kérdésében és a tudományos kutatások értékelésében a tudomány képviselői hivatottak eljárni.
Nyílt levél 2017.01.12.

PLATÓN PÁRT Program - 2018

Programunk PDF formátumban: az ERÉNY-TERV

Társadalmi Szerződés PDF formátumban

1. Országgyűlési képviselők

Mind a 106 országgyűlési egyéni választókerületében erényes képviselő-jelöltet állítunk ki. Ők nem a PLATÓN PÁRT utasításait követik, hanem a saját választóikat képviselik. A pártállam előírja a képviselőknek, hogy mire kell szavazni, ezzel eltorzította az országgyűlési képviselők szerepét. A képviselők szerepét helyreállítjuk. Ha a szavazók elégedetlenek a képviselőjükkel, akkor visszahívhatják. A pártlistás képviselőket szavazókerületiekkel cseréljük le.

2. Tudományos alkotmányozás

A jogszabályok jelenleg a pártállam eszközei a nép elnyomására. A pártállam politikai alkotmányozást végzett, hogy az Alaptörvény a pártállam érdekeit szolgálja. Elérjük, hogy az Alaptörvény és a jogszabályok a hatalom korlátjai legyenek. Az alkotmánybírákat a tudomány képviselői fogják választani, nem a pártok. A pártállami alkotmányozás rendkívül veszélyes. Ilyen volt a II. világháborúhoz vezető Weimari alkotmány is.

3. Jogállami reform

A hatalmi ágak nem függetlenek. A pártállam pártkatonái ülnek minden pozícióban. Garantáljuk, hogy visszaállítjuk a hatalmi ágak és intézmények teljes függetlenségét. Az országgyűlési képviselőket a párt nem utasíthatja, így a törvényhozás elválik a kormányzástól. A pártoknak nem lehet befolyása az igazságszolgáltatás bíráira, így a kormányzás elválik az igazságszolgáltatástól. A közmédiát is függetleníteni kell a kormányzástól. A jelenlegi közmédia egy torzszülemény.

4. Szekularizált állam

A pártállam azért színlel vallásosságot, hogy az emberek azt higgyék, hogy Isten a kormánnyal van. Biztosítjuk, hogy az állam a vallástól független legyen. A vallás nem lehet az állam eszköze a polgárok manipulálására. A vallás nem politikai ügy, hanem az egyik legintimebb magánügy. A kereszténység is az erények követéséről szól. De nemcsak a kereszténység ilyen. Mi az erény elveit követjük, legyen az keresztény, buddhista vagy más morális elv.

5. Átláthatóság

A pártállamnak rejtegetnivalója van. Alávetjük magunkat a nemzetközi korrupcióellenes vizsgálatoknak. Átláthatóvá és számonkérhetővé tesszük a hatalmi ágakat. Minden hatóság munkáját transzparenssé tesszük. Modern informatikai fejlesztésekkel támogatjuk a hatóságok szolgáltatásait, átláthatóságát, számonkérhetőségét. A saját politikusaink és a jövő kormányainak hatalmát rendszerszinten korlátozzuk. Átláthatóságot csak egy erényes kormány fog biztosítani.

6. Egészségügyi reform

A pártállam lerombolta az egészségügyet. Gondatlanul tűri, hogy a polgárok TB-t fizetnek, de mellette magánorvoshoz kénytelenek járni. Európai szintű egészségügyi ellátást kell biztosítanunk. Ennek költségei drasztikusak. Ám ez a drasztikus összegű fedezet rendelkezésre áll azoknál, akik korábban ezeket az összegeket a korrupciók során ellopták. A luxusvagyonok adója és a valós közteherviselés fogja fedezni az egészségügy modernizálálásnak egyszeri és folyamatos költségeit.

7. Oktatási reform

Felvilágosult ember félve figyeli, ahogy a pártállam tönkreteszi az oktatást. Nobel-díjasok hazája voltunk. A nemzetközi PISA teszten a diákjaink rosszul teljesítettek. A pártállam a korábbiak mintájára buta, önállótlan, kritikus gondolkozásra képtelen nyájat tenyészt, akik majd a pártállam szolgái lehetnek. Művelt, okos döntéseket hozó emberek kellenek egy demokráciához. Finn mintára modernizáljuk az oktatást eszközökkel, logikával, kreativitással, kritikussággal. Megszüntetjük a hallgatók röghöz kötését is.

8. Közvetlen demokrácia

A képviselők munkáját a polgárok napi szintű internetes beleszólási lehetőségével támogatjuk. A polgárok okoskészülékeikről kifejezhetik elvárásaikat az egyéni képviselőik felé az országgyűlési szavazások előtt. A közigazgatásban az online elérhető adatok körét jelentősen kibővítjük, és az online ügyintézhető folyamatokat megkönnyítjük. Népszavazási aláírásgyűjtéshez az Ügyfélkapun (Kormányablakon) keresztül leadott ajánlást is beszámítjuk, ezzel megkönnyítve a népszavazási kezdeményezéseket.

9. Agrár reform

Elmaradt a kisgazdaságok támogatása. Az állami földosztáson a tőkés nagygazdák és a semmiből előkerült álföldművesek elővásárlási jogaikkal megszerezték az olcsó állami földeket. A nagygazdaságok a magyar kisgazdák rovására túl nagyra nőttek, jelentős méretgazdaságossági előnyre tettek szert. Ezt kompenzálandó, a nagygazdaságok agrártámogatásait megvonjuk, mivel azzal csak az egyébként is profitábilis vállalkozásaikat tennénk még profitábilissá a kisgazdaságok rovására. A birtokszerzési határokat kisebb területben határozzuk meg.

10. Közlekedési reform

A nagyvárosi és az elővárosi közlekedés évek óta alacsony színvonalú. A forgalmas városokban a közlekedés gyenge minőségű a nyugati nagyvárosokhoz képest. Intézkedéseket teszünk a városi és elővárosi közlekedés modernizálására. Támogatjuk a közlekedés közösségi és a mobilitás egyéb innovatív formáit. Élen járunk Európában az elektromos és önvezető járművek működéséhez szükséges jogi környezet kialakításában. Versenyhelyzetet teremtünk azokon a területeken is, amit a pártállam erkölcstelenül magának sajátított ki.

11. Össznemzeti haladás

A pártállam szerint az ország sikeres. Valójában csak a pártállam közeli családok sikeresek. Szerintük az ország erősödik. Valójában a korrupció erősödik. A nemzetet együtt alkotjuk. Nem nézhetjük tétlenül, ahogy néhány család kisajátítja magának az országot. A pártállam torz közbeszerzési gyakorlatát átalakítva átláthatóvá és ösztönzővé tesszük az állami beruházásokat. Megerősítjük a középosztályt, elszámoltatjuk a milliárdosokat, és felzárkóztatjuk a lemaradó néprétegeket. A nemzet erősödését nem lopásra, hanem erkölcsi erényekre alapozzuk.

12. Közéleti reform

Felülvizsgáljuk a legsérelmesebb közéleti kérdéseket, amelyek amiatt keletkezhettek, mert a pártállam túlzásba vitte a magánszférába és a családok életébe történő beavatkozást. A súlyos népességfogyás tendenciáját a családok jelentős támogatásával fogjuk megfordítani. A polgárok egyre szélesebb körének bevonásával közelebb hozzuk az őket érintő politikai döntéseket az emberekhez. A képviselők visszahívhatóságával politikai kontrolt adunk a polgárok kezébe. Biztosítjuk a polgárok magánéleti szabadságát és magánautonómiáját.

13. Bírósági reform

Bosszantó méretet öltött az igazságtalan ítéletek száma. Számos ítélet logikátlan, kiszámíthatatlan, és a pártállam érdekeit szolgálja. Az MTA közreműködésével bevezetjük a bírák számára a kötelező intelligenciatesztet. Mégsincs rendjén, ha értelmes emberek jogvitáját a logika alapvető szabályait nem ismerő bírák bírálják el. Az sincs rendjén, ha a bírák olymódon leválthatatlanok, hogy szellemi állapotukat senki nem vizsgálja rendszeresen. Így a végén még tele lesz Magyarország szenilis és Alzheimer kóros bírákkal. IQ nélkül gazság van, nem igazság.

14. Tudományos reform

A pártállam méltatlanul háttérbe szorította a tudomány képviselőit. A PLATÓN PÁRT kiemelt szerepet szán a Magyar Tudományos Akadémia számára. A pártállam K+F pályázati rendszere nagyotmondó versenyhez hasonlítható, ám pozitív társadalmi eredménye nincs. A pályázati rendszer helyett az amerikai kihívás alapú utólagos K+F finanszírozást vezetjük be. Itt csak az kaphat forrást, aki valódi tudományos eredményt tett le az asztalra. Az MTA szerepe az igazságszolgáltatásban is megjelenik. Logikátlan ítélet ezentúl elfogadhatatlan lesz, még a Kúriától is.

15. Etikai reform

A politikai elit erkölcsi megtisztulása elengedhetetlen az ország jólétének eléréséhez. Amíg romlottak a politikusok, addig beteg lesz az ország. A Platón Párt a legszigorúbb Etikai Szabályzattal rendelkezik. Az Etikai Reform kiterjed a korábbi rezsimek politikusainak elszámoltatására, és a korrupciós ügyek tisztázására. A társadalmi pozíciók betöltését nem rokonsági alapon, hanem szakmai alapon és hozzáértés alapján fogjuk megoldani. Azok a pártállam közeli kitartottak, akik szakmailag nem megfelelőek, át kell hogy adják a helyüket a szakma képviselőinek.

16. Nyugdíj reform

A jelenlegi pártállam és elődei évtizedekig tűrték, ahogy nyugdíjasaink szenvednek és nélkülöznek. A helyzet egyre rosszabb. A nyugdíjak összege megalázó. A pártállam nem gondoskodik azokról, akik újjáépítették az országot a háború után. A pártállam elkölti a nyugdíjalapot, és a fiatal generációt többszörösen megsarcolja, hogy eltartsa saját költségén az időseket. Annak ellenére, hogy a most nyugdíjasok becsületesen fizették TB járulékaikat aktív éveik során. Nyugdíj reformunk kapcsán célunk a nyugdíjalap védelme, és a nyugdíjak összegének jelentős emelése.

PLATÓN PÁRT Vezetőség

Követőink által lettünk vezetők

Hamarosan...

Elnök

Hamarosan...

Alelnök

Hamarosan...

Alelnök

Hamarosan...

Kommunikációs Biztos

Hamarosan...

Politikai Biztos

Hamarosan...

Operatív Biztos

Hamarosan...

Pénzügyi Biztos

Hamarosan...

Külügyi Biztos

Hamarosan...

Etikai Biztos

PLATÓN PÁRT Csatlakozás

Minden erényes ember számít!

Képviselők

4

Tagok

15

Követők

8726

Támogatók

1

Erényes emberekre van szükség!

Ha erényes ember vagy, Magyarországnak szüksége van rád! Csatlakozz országgyűlési képviselő-jelöltként, hogy a választók akaratát erényes politikusként képviselhesd. Csatlakozz kritikusként, aki konstruktív kritikával segíti munkánkat. Őrködj a Közgyűlés tagjaként afelett, hogy a PLATÓN PÁRT valóban azt teszi, amit ígér. Segíts az országos kampányban, hogy az emberek országszerte megismerhessék céljainkat. Járulj hozzá a magad módján, hogy legyen egy párt 2018-ban, amire érdemes szavazni. Csak magunkra vethetünk, ha nem fogunk össze. Nem csörtető politikusokat, hanem erényes embereket keresünk. Akkor is, ha kerülöd a politikát. Csatlakozz!

Képviselőnek lenni egyszerű

Erényes képviselőnek lenni viszont sokkal nehezebb. Ehhez biztosítjuk számodra a feltételeket. Nálunk nem a párt utasításai alapján kell szavaznod a Parlamentben, hanem a választóidat képviselheted. Ehhez szakmai felkészítést nyújtunk számodra. Ahhoz, hogy országgyűlési képviselő-jelölt lehess, 500 aláírást kell összegyűjtened ajánlóktól. A PLATÓN PÁRT Közgyűlése által támogatottak választási kampányaihoz fejenként 1.000.000 Ft fog rendelkezésre állni. Mind a 106 egyéni szavazókörzetben szeretnénk jelöltet állítani. A döntés a Te kezedben van! Seneca szavaival: "Egyetlen helyes gondolat megfordíthatja a sorsot". Csatlakozz!

Kapcsolódó jogszabályok

 • Alaptörvény (VIII. cikk (3) bekezdés a pártok szabad alakulásáról): itt
 • 2013. évi V. törvény (Ptk.: Második Rész - Egyesület): itt
 • 1989. évi XXXIII. törvény (Ptv.): itt
 • 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.): itt
 • 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.): itt
 • 2013. évi XXXVI. törvény (választási eljárás): itt
 • 2013. évi LXXXVII. törvény (kampány) itt
 • 2011. évi CCIII. törvény (OGYi képviselők) itt
 • A 106 országgyűlési egyéni választókerület: itt
 • Melyik választókerülethez tartozok?: itt
 • A PLATÓN PÁRT Alapszabálya (leendő tagok részére): itt
Csatlakozz!

PLATÓN PÁRT Támogatás

A legkisebb támogatás is számít!

IBAN: HU91-12076910-01607895-00100001 (Raiffeisen Bank)

Tagdíj

Az éves tagdíj 12.000 Ft, amit a Politikai Program céljaira hasznosítunk. Csoport tagjaként is lehet regisztrálni, akár új csoportot is létrehozva ismerősökkel. Ekkor a csoporttagok tagdíjának 90%-át a csoport használhatja fel.

Pénzügyi támogatás

Pénzügyi támogatás esetén a támogató meghatározhatja a támogatás felhasználási módját. Forrást gyűjtünk plakátokra, TV-rádió-újság reklámokra, kampányokra. A támogatók nyomonkövethetik a felhasználást.

Természetbeni támogatás

Amennyiben könyveket, tárgyakat, szoftvert, hagyatékot vagy más dolgot adományoz a PLATÓN PÁRT részére, akkor azt céljaink eléréséhez hasznosítani tudjuk. Minden segítség számít, ha az erényes politikáért küzdhetünk.

Szolgáltatás

Szívesen fogadjuk vállalkozások felajánlásait reklámfelületekhez, nyomdai munkákhoz és egyéb népszerűsítő lehetőségekhez. Semmilyen részlehajlást nem tudunk cserébe ígérni, csak erényes politizálást.