Újévi köszöntő

"A jó idők puhány embereket hoznak.
A puhány emberek nehéz időket hoznak.
A nehéz idők nagyszerű embereket hoznak.
A nagyszerű emberek jó időket hoznak."

Tisztelt erényes magyarok!

Erkölcsi tehertétel a mai politikai elit nemzetünk hátán. Súlyos erkölcsi tehertétel. A mai politikai vezetők nem alázatot és erényességet hoztak magukkal a szülői háztól, hanem hatalomvágyat, mohóságot, igazságtalanságot, mértéktelenséget, elnyomást és félelemkeltést.

Buta, szegény és beteg népet alkottak. Akiken könnyű uralkodni. Bekebelezték a médiát és az összes hatalmi ágat. A politikai erkölcstelenség mintapéldája a magyar példa. Épeszű és éperkölcsű ember nem szeretné, ha egy maffiaállam vezetné keresztül az országunkat a közelgő kihívásokon.

Arra vágyunk, hogy tisztességes, mértékletes, igazságos, átlátható, szakmai és bevonó legyen a politika. Egy erényes államra vágyunk. Egy jobb államra. Egy jogállamra. Ahol a politikusok a munkájukat hivatásként végzik. Ahol nem gyengeerkölcsűek és morális rongyemberek kapnak vezető pozíciókat, hanem erkölcsi és szakmai példaképek.

Látszólag azonban nincs életképes alternatíva. Az ismert ellenzéki pártok ugyanúgy bűnpártok, mint a Fidesz és a KDNP. Egy párt akkor bűnpárt, ha nem vállalja az erénygaranciákat az alapszabályában. Ekkor ugyanis felróható módon hordozza magában az önkény és a korrupció csíráját. Teljesen mindegy, hogy szándékosan vagy gondatlanul. Ha bűnpártra szavazunk, akkor mi is felelősek vagyunk az önkény és a korrupció kialakulásáért.

A Platón Párt nevében arra kérünk Téged, hogy ne legyél erkölcsi igénytelen! Legyenek erkölcsi és jogállami elvárásaid azzal a párttal szemben, amire szavazol! Igenis várd el, hogy az a párt, aminek szavazatoddal bizalmat adsz, vállalja az erénygaranciákat az alapszabályában! Igenis legyen önkorlátozó, átlátható, jogilag számonkérhető, és biztosítsa a képviselői bármikori visszahívhatóságát.

2018-ban 4 év után ismét szavazhatunk. Egy pártlistára és egy egyéni jelöltre fogunk szavazni. Pártlistákról 93 képviselő, egyéni jelöltként pedig 106 képviselő fog az Országgyűlésbe jutni. Ez a 199 ember fog az elkövetkezendő 4 évben törvénykezni felettünk. Akik bűnpártokat támogatnak szavazatukkal, azok azt hiszik, hogy erkölcs, erények és erénygaranciák nélkül is lehet jól vezetni egy országot.

Nagy bajban vagyunk tehát.

Van azonban egy nagyon fontos jó hírünk is. Mégpedig az, hogy a bűn a butáké. A bűn a butáké, hiszen a maffiaállamban a buta emberek érvényesülnek. Azok, akik tisztességes úton nem tudnának érvényesülni. Akiknek nem adatott meg a tudás. Akiknek nem adatott meg a tehetség. Akiknek nem adatott meg a tisztesség. Akik többet akarnak elérni, mint amire jellemükből fakadóan érdemesek. Ők azok, akik az erkölcsi és észbeli fogyatékosságukat a sötét oldal erejéből merítve igyekeznek kompenzálni. Ők azok, akik a játékszabályok megszegésével tudják csak elérni azt, amit a Jóisten rendeltetésszerűen nem adott volna meg nekik. Ők bitorolják az erényes emberek székeit a sötét oldal erejét felhasználva.

A Fidesz és a KDNP kiválóan ért ahhoz, hogy felkutassák az országban a hozzájuk hasonló erényteleneket, és felkínálják nekik a bolondok boldogságát. A pénzt és a hatalmat. Méghozzá a közpénzből. A mi pénzünkből. A bolondok boldogságára vágyó erkölcsi és észbeli fogyatékosok pedig kapva kapnak az alkalmon. Ezek a közpénzből kitartottak és nyeretlen kegyencek hirtelen államtitkárok, bírák, ügyészek, médiamogulok, iskolaigazgatók, közbeszerzés-mágnások, hatósági főosztályvezetők, igazgatók és igazgatóhelyettesek, egyetemi rektorok és kancellárok, állami vállalatok vezetői lehetnek, új kamu pártokat alapíthatnak nagy kezdő momentummal, szerepelhetnek a médiában, stb.

A Platón Párt egy egyedülálló kezdeményezés. Az önkorlátozás, az átláthatóság, a visszahívhatóság és a jogi számonkérhetőség maximumát kívánjuk nyújtani. A Platón Párt az első párt, ami már alapításától kezdve az alapszabályában vállalja az erénygaranciákat. Ezek az erénygaranciák a jogállamiság zálogai. A korrupció és az önkény ellenszerei. Azzal, hogy az erénygaranciákat már alapításunk óta az alapszabályunkban vállaljuk, történelmet írtunk, és politikiai innovációt hajtottunk végre. Mivel ezek után már nemcsak bűnpártra lehet szavazni.

"A kezdet a munka legfontosabb része." Mondta Platón, akinek nevéhez az erkölcsi erények politikai fontosságának artikulálása fűződik.

Van egy építő javaslatunk a 2018-as választásra. Mi nem azt kérjük, hogy ránk szavazz.

Arra kérünk, hogy az egyéni képviselő esetében szavazz pártérdekektől mentes független jelöltre pártkatona helyett. Olyan független jelöltre, aki biztosítja a szavazók általi bármikori visszahívhatóságát. Az ilyen független képviselők a sötét oldal elleni harc Jedijei. Pártkatonákból soha nem lesz új Széchenyi. Független képviselokből még lehet.

Ehhez arra van szükség, hogy az erényes emberek erőt vegyenek magukon, és induljanak független jelöltként 2018-ban. Bárki lehet egyéni képviselőként országgyulési képviselő. 500 aláírást kell csak tavasszal összegyujteni hozzá. Könyörögve kérjük az erényes embereket, hogy induljanak független képviselőként, hogy ne csak pártkatonára lehessen szavazni, hanem legyen remény az erényre is. Lehessen visszahívható független képviselőre is szavazni.

Jelenleg ez a leghatékonyabb módszer a pártokrácia letöréséhez és a jogállam visszaállításához. Ekkor lesz ugyanis független a Kormány és a törvényhozás.

Te is lehetsz Jedi! Ne feledd! A bátorság a legfontosabb erény, hiszen ez teszi lehetővé a többi erény tanúsítását, amikor azokra szükség van. Dante szerint a pokol legmélyebb bugyrai azoknak vannak fenntartva, akik egy erkölcsi válság esetén tétlenek maradnak.

2018-ban a sötét oldalt kell legyőznünk. Elsősorban magunkban, másodsorban a szavazófülkékben. A bűn a butáké, az erény a miénk.

Lao Tze szavaival: "A vezéreket és királyokat ledöntik, ha nem példaképek.
Ezért az önjelölt vezérek és királyok helyükön nem szilárdok."

Ezzel az üzenettel kívánunk erényes új évet és jogállamot!

Halvány csillagként hazánk egén, Megmutatjuk, bármilyen kemény: VAN ERÉNY!

Az erény legyen veletek!

Politikai Program 2018 (ERÉNY-TERV): itt

Videóink: itt

Társadalmi Szerződés: itt

Nemzetegyesítő Stratégia: itt

Csatlakozás: itt

IBAN: HU91-12076910-01607895-00100001 (Raiffeisen Bank)

Honlapunk: itt

Évkönyv 2017: itt

Platón Párt Szimpatizánsok Facebook csoportja: itt

Az erény legyen veled!


Oszd meg, és uralkodj!

Kelt: 2018.01.04.

Tisztelettel,

PLATÓN PÁRT

Az erény pártja

A PLATÓN PÁRT Elnökségének jóváhagyásával

A cikk a Facebook-on is megtalálható