Egypártrendszer

"A totalitárius állam óriási ereje az, hogy azokat is majmolásra kényszeríti, akik félnek tőle." - Adolf Hitler

A jogalkotás cinizmusa, hogy a 21. század Magyarországában az Alaptörvény kötelező rendelkezése ellenére még mindig előállhat egypártrendszer. Hogyhogy egyik ismert párt sem akarja ezt hathatósan megszüntetni? Pedig alkotmánysértő.

Az Alaptörvény C) cikke szerint: "(1) A magyar állam működése a hatalom megosztásának elvén alapszik. (2) Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni."

Egypártrendszer esetén nyilvánvaló, hogy a végrehajtó hatalmi ág (a Kormány) korrumpálja a törvényhozó hatalmi ágat (az Országgyűlést). Ekkor ugyanis a Kormányt adó párt képviselői abszolút (vagy netán 2/3-os) többséggel uralják az Országgyűlést is. Mint a Fidesz már elég rég óta. A pártfegyelem miatt tudjuk, hogy a pártok egy emberként szavaznak, azaz a képviselőik nem szabadon dolgoznak, hanem előre rögzített pártutasítások alapján, felülről vezérelve (sértve ezzel az Alaptörvény 4. cikk (1) rendelkezését is). Ilymódon egy ember (jelenleg Orbán Viktor) képes a törvényhozás teljes uralására. Sőt, 2/3 esetén alkotmányozásra is. Egy személyben. Totalitárius diktatúraként. Sorra jönnek a kitálalások a bírók részéről az igazságszolgáltatási önkényről is, amit Orbán erkölcstelen rendszere okozott. Minden hatalmi ág egy gyenge-erkölcsű erénytelen önkényúr kezébe került.

Ez az Alaptörvény fenti C) (1) rendelkezésével ütközik, mivel egypártrendszer esetén a Kormány és az Országgyűlés nem független, hanem az Országgyűlés a Kormány csicskája. Ez a Fidesz alatt nyilvánvalóvá is vált. Maguknak hozták a törvényeket.

A fenti (2) rendelkezés értelmében minden magyarnak kötelessége lenne törvényes úton fellépni ez ellen. A pártoknak is, a civileknek is, Neked is. De ki lépett eddig fel az egypártrendszer ellen? Senki. Lesújtóan borzasztó. Mi most akkor megtesszük, ha nem haragszol. A helyzet ugyanis, ami lehetővé teszi az egypártrendszer kialakulását, mulasztásos alkotmánysértés a törvényhozás részéről. A bűnpártok erre hajtanak. Önkényre.

Sajnos nagyon meg van kötve a népszavazási lehetőség az Alaptörvény szerint. Valójában olyan témákban tiltott a népszavazás, amely témákban a legindokoltabb lenne. Például a választási eljárásról nem lehet népszavazni. Nem lehet tehát egy párt képviselőinek számát az abszolút többség alatt maximalizálni (99 főben). Erre kizárólag a Platón Párt biztosít egy erénygaranciát az Alapszabályában: Ha netán többségbe kerülnénk a törvényhozásban (99-nél több pártkatona képviselőnk lenne), akkor mi visszaléptetünk annyit, hogy ne legyünk többségben. Azaz a bűnpártokkal ellentétben mi tiszteletben tartjuk az Alaptörvény C) (1) és (2) rendelkezését.

A bűnpártok ezt nem teszik. Ilyen erénygaranciára a többi párt nem hajlandó, a választási törvényről pedig nem lehet népszavazni, így máshogy kell orvosolnunk a problémát. Mi ezt a következő népszavazási kezdeményezéssel tesszük:

"Egyetért-e Ön az Alaptörvény C) cikke alapján azzal, hogy az Országgyűlés szavazásain egy adott pártból maximum annyi képviselő szavazata legyen figyelembe vehető, ami nem eredményez abszolút többséget, azaz maximum az országgyűlési képviselők számának fele?"

Ki segítene ezt végigvinni? Aláírásokat gyűjteni, szponzorokat keresni? Erényes emberek! Meg kell mozdulnunk, ha változást akarunk. Neked is! Segíts! Csatlakozz! Értékeld, hogy VAN ERÉNY!

Politikai Program 2018 (ERÉNY-TERV): itt

Videóink: itt

Társadalmi Szerződés: itt

Nemzetegyesítő Stratégia: itt

Csatlakozás: itt

IBAN: HU91-12076910-01607895-00100001 (Raiffeisen Bank)

Honlapunk: itt

Évkönyv 2017: itt

Platón Párt Szimpatizánsok Facebook csoportja: itt

Az erény legyen veled!


Oszd meg, és uralkodj!

Kelt: 2017.11.05.

Tisztelettel,

PLATÓN PÁRT

Az erény pártja

A PLATÓN PÁRT Elnökségének jóváhagyásával

A cikk a Facebook-on is megtalálható