Damoklész kardja

"Bízz, de ellenőrizz!" - orosz közmondás.

Nem mindegy, hogy kinek a feje felett van Damoklész kardja! A hazánkban hatalmon lévő erkölcstelen kisebbség feje felett sajnos nincs ott Damoklész kardja. Így nem zavartatják magukat a közpénz ellopása során. Hiszen nincs kitől vagy mitől félniük. Kezükben van a Titkosszolgálat, amire szemellenzőt raktak. Nem látja őket senki, miközben lopnak. Helyettük a tényfeltáró újságírók, civilek, kritikusok és bírálók feje felett van Damoklész kardja. Nekik van félnivalójuk. Csakúgy, mint Oroszországban vagy Törökországban. Nem azok vannak megfigyelve, akiknek a kezüket folyamatosan figyelni kellene a kiemelt nemzetbiztonsági kockázat és a közérdek érvényre juttatása miatt.

Egy egészséges társadalomban éppen a fordított helyzet kívánatos. A kritikusokat, a civil társadalmat és a tényfeltáró újságírókat hagyni kell szabadon tevékenykedni. Ők a társadalom lelkiismerete. Veszélytelenek egy egészséges demokráciában. Sőt, ők adják a hajtóerőt a fejlődéshez. Ha csírájában elfojtjuk őket, akkor eluralkodik a gátlástalan bűn, másrészt konstruktív kritika hiányában a fejlődés lehetőségét is elveszítjük. Jön a félelemkeltés, demagógia, és a képzelt ellenségekkel való képzelt hadakozás, visszafejlődés.

A politikusoknak van a lehetőségük a legnagyobb bűnök elkövetésére. Ők kiemelt nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek. Hiszen meg tudnak lopni egy egész nemzetet. Likvidálni tudnak akárkit. El tudnak hitetni akármit. Rendelkeznek a jog ismeretével, valamint az anyagi, szervezeti és tárgyi eszközök bőségével. Hatalmasok. Kell azonban egy kontrol ahhoz, hogy ez ne váljon veszedelmessé. Kontrol, ami a jogállami garanciáknak megfelelően fék és ellensúly az önkényuralom ellen.

A Platón Párt a Titkosszolgálatokat külön hatalmi ággá emeli fel. Kivesszük a Titkoszolgálatokat a Kormány befolyása alól, és önálló hatalmi ággá tesszük. Szemellenzőjét eltávolítjuk. A Titkosszolgálatok egyik kiemelt feladata lesz a hatalmi és politikai pozíciókban lévő politikusok és hozzátartozóik folyamatos megfigyelése. Egészséges nemzeti lelkiismeret formájában. Így majd tudhatjuk, hogy a politikusaink feje felett ott van Damoklész kardja. Mindenki nyugodt lehet. Nem lopják a közpénzt.

Ehhez önálló és független Titkosszolgálat kell, amit más hatalmi ág nem tud befolyásolni. Meg kell oldani természetesen azt is, hogy a Titkosszolgálatok se tudjanak visszaélni helyzetükkel. Elsősorban passziv információgyűjtési szerepet szánunk nekik a politikai nemzetbiztonsági ügyszakban. Saját hatáskörben aktívan nem járhatnak el, hanem tájékoztatási szerepet látnának el, és nyomozati munkájukkal segíteni fogják az igazságszolgáltatást (ügyészséget a bírósági szakaszaban, rendőrséget a nyomozati szakaszban, közmédiát az objektív tájékoztatási szakaszban, stb.).

A közszereplőkre és hozzátartozóikra a személyiségi jogok szűkebb körét alkalmaznánk (ahogy a véleménynyilvánítás szabadsága is jóval nagyobb egy közszereplő ellen, mint egy civil lakos ellen). Ezzel megvalósulhat egy újabb jogállami garancia. Adj lehetőséget a Platón Párt csapatának, hogy végrehajthassa erkölcsi alapokra épülő jogállami reformját! Ahol nincs abszolút hatalom, nincs önkényre lehetőség, hanem a független és önálló hatalmi ágak egymás egészséges kontroljai tudnak lenni.

Soha többé ne legyen Önkényuralom Magyarországon!

Politikai Program 2018 (ERÉNY-TERV): itt

Videóink: itt

Társadalmi Szerződés: itt

Nemzetegyesítő Stratégia: itt

Csatlakozás: itt

IBAN: HU91-12076910-01607895-00100001 (Raiffeisen Bank)

Honlapunk: itt

Évkönyv 2017: itt

Platón Párt Szimpatizánsok Facebook csoportja: itt

Az erény legyen veled!


Oszd meg, és uralkodj!

Kelt: 2017.09.21.

Tisztelettel,

PLATÓN PÁRT

Az erény pártja

A PLATÓN PÁRT Elnökségének jóváhagyásával

A cikk a Facebook-on is megtalálható