Nyílt levél

A platóni eskü

"Az ember igazi arcát az mutatja meg, hogy mit tesz, ha hatalomhoz jut." - Platón

Tisztelt Választópolgár!

Valljuk, hogy a politikusi pálya egy hivatás. A hivatás lényege, hogy az ember nem saját magáért, hanem másokért végzi, mások szolgálatáért, a mások érdekeinek szem előtt tartásával. A politikusok munkája egy hivatás kell, hogy legyen. A politikusoknak a polgárokat kell szolgálniuk, hasonlóan ahhoz, ahogy az orvos a betegei javát kell, hogy keresse.

Emiatt tagjainktól (és így politikai képviselőinktől is) elvárjuk, hogy letegyék az alábbi platóni esküt. Önnek ez egy garancia arra, hogy olyan politikusra szavazhat, akitől elvárható, hogy erényes emberként a polgárok javát keresse, miközben hatalmi pozíciót gyakorol. Politikai programunk része az is, hogy megválasztott képviselőinket a polgárok bármikor visszahívhatják. Ilyet egyedül a PLATÓN PÁRT kínál.

Platonis jusjurandum (a platóni eskü)

Hallja meg a világmindenség e fogadalmamat!
A polgárok szolgálatába állítom ma magamat.

Hivatásként tekintek a politikai pályára,
gyengeerkölcsűeket nem engedek a tájára.

Saját érdekeimet mindvégig háttérbe szorítom,
tudásom legjavát az országom javára fordítom.

Erényes életemmel követendő példát állítok,
vagyon helyett mértékletes életet áhítok.

A bölcsesség szeretetével képzem az elmémet,
a bátorság erejével védem meg a gyengéket.

Igazságos törvényeket hozok a nemzet javára,
megoldást találok a hazám minden bajára.

Ha módom is lesz a bűnre, nem élek vele,
mert az az erkölcstelenek ismertető jele.

Amennyiben a polgárok velem elégedetlenek,
engem a hatalomból azonnal leléptethetnek.

Hallja meg a világmindenség e fogadalmamat!
Nemes cél szolgálatába állítom hatalmamat.

Ám ha eskümet a jövőben mégis megszegném,
legyek átkozott és a pokolban vesszek én!

Videóink: Itt

Társadalmi Szerződés: Itt

Nemzetegyesítő Stratégia: Itt

Csatlakozás: Itt

IBAN: HU91-12076910-01607895-00100001 (Raiffeisen Bank)

Az erény legyen veled!


Oszd meg, és uralkodj!

Kelt: 2017.01.18.

Tisztelettel,

PLATÓN PÁRT

Az erény pártja

A PLATÓN PÁRT Közgyűlésének jóváhagyásával