Független miniszterelnököt?

"Erkölcsi és intellektuális függetlenség nélkül nincs támpont a nemzeti függetlenséghez." - David Ben-Gurion

Pártfüggetlen miniszterelnököt 2018-tól? Nem is annyira furcsa, mint amilyennek első olvasatra gondolod. Sőt, egyenes következménye a 106 mozgalomnak. Értelmes válasz az erkölcsileg züllött pártokra. Ütős üzenet a pártokrácia ellen.

2018-ban két X-szel kell szavaznunk: egy egyéni jelöltre és egy pártlistára. Egyéni jelöltként 106 képviselő, pártlistáról pedig 93 képviselő jut az Országgyűlésbe. Az egyéni képviselők feladata a helyi érdekek képviselete, a pártok feladata pedig az ideológiák képviselete országos szinten. Így áll össze a 199 képviselős Országgyűlés.

Jelenleg mind a 199 képviselő pártkatona. Kizárólag pártokra bíztuk tehát a demokráciát, ami egyenlő azzal, mintha kecskére bíznánk a káposztát.Helytelenül a Házszabály azokat a pártkatonákat is függetlennek nevezi, akik bár párttagok, de egyik frakcióhoz sem tartoznak (lásd DK képviselői). Ők nyilván nem függetlenek. A tényleges független képviselők azok, akik nem tagjai egyik pártnak sem.

A 106 egyéni képviselő akár mindegyike pártérdekektől mentes, erényes független képviselő is lehet. Őket hívjuk Jediknek. Ők a sötét oldal elleni küzdelem helyi képviselői. Ők tudják letörni a pártokráciát. Ők tudják függetleníteni a törvényhozó hatalmi ágat (az Országgyűlést) a végrehajtó hatalmi ágtól (a Kormánytól), ami alapvető jogállami garancia. Ők tudják visszahozni a politikába a helyi érdekek képviseletét.

Ha a Jedik száma legalább 100 lesz az Országgyűlésben, akkor az erényes független képviselők abszolút többségbe kerülnek a pártkatonákkal szemben. Ez a feltétele egyébként a törvényhozás pártérdekektől való felszabadításának és helyi érdekképviselettel megerősített nemzeti közérdek alá rendelésének. Az egyéni képviselőknek a helyi érdekek képviselete lenne a feladata. Ám amiatt, hogy jelenleg az egyéni képviselők is pártkatonák, nincs helyi érdekképviselet. Megszűnt. Bármit bármikor bárhol bárkinek a torkán le tud tolni a Zsarnok a 130-valahány parlamenti csocsófigurájával, akik egy rúdra felhúzva mind arra dőlnek, amerre a Zsarnok elrendeli. A pártvezérek a pártfegyelmet arra használják, hogy a képviselőik önállóan nem gondolkozva az ő akaratukat teljesítsék.

Legalább 100 Jedi jelenlétével a miniszterelnök megválasztásával kapcsolatban egy fontos következmény rajzolódik ki. A miniszterelnököt az Országgyűlés választja meg a Köztársasági Elnök javaslatára. A miniszterelnök megválasztásához az országgyűlési képviselők több mint a felének szavazata szükséges. A független képviselők definíció szerint pártfügetlenek. Ha ezek a Jedik valamelyik párt rajongói lennének, akkor abban a pártban lennének, és nem függetlenként indulnának, azaz nem lennének Jedik. A Jedik a miniszterelnök megválasztásakor olyan miniszterelnök-jelöltre, aki pártkatona, nem fognak szavazni. Pártkatona tehát nem lesz miniszterelnök ebben a helyzetben. Marad az, hogy a Jedik közül választ az Országgyűlés miniszterelnököt.

Véleményünk szerint ez lehet a racionális válasz a pártokráciára, és az erkölcsileg tarthatatlan pártok önkényétől való megszabadulás igényére. De vitázzunk a témáról! Egyelőre nem állít saját miniszterelnök-jelöltet a Platón Párt. Mi független miniszterelnököt szeretnénk az erényes Jedik közül. Nem pártkatonát. A pártok megosztanak, a végrehajtó hatalmi ág azonban nem lehet megosztó. Széchenyi István is független politikus volt. Érted már a jelentőségét? Pártkatonából nem lesz Széchenyi.

Ahhoz, hogy a szavazók bizalmat adhassanak a független képviselő-jelölteknek, ezeknek a jelölteknek erénygaranciákat érdemes biztosítaniuk, mert máskülönben nem szavaznak rájuk az erkölcsi elvárásokkal rendelkező szavazók. Biztosítaniuk érdemes, hogy a szavazóik által bármikor visszahívhatóak. Biztosítaniuk érdemes, hogy pártkatona-miniszterelnök-jelöltet nem szavaznak meg az Országgyűlésben. További olyan erénygaranciákat érdemes vállalniuk, amit a kapcsolódó cikkünkben szedtünk össze "Milyen a jó Jedi" címmel.

Érted már, hogy a hatályos választási törvény mellett is van békés jogi út az elnyomó zsarnoki önkény megdöntésére és a csöbörből-vödörbe helyzet elkerülésére is? A hatalomváltást úgy kell levezényelni, hogy a Fidesz úgy veszítse el befolyását a politikában, hogy közben nem egy Erénytelen Ellenzéki Egyveleg karjaiba rohanunk, ami MÁSHOGY UGYANAZ, mint a Fidesz. Hiszen e pártok egyike sem biztosít önkorlátozást, egyike sem biztosítja a platóni erénygaranciákat az alapszabályában, így jogilag nem számonkérhetőek. Tehát mi mást is várhatnánk tőlük, mint amit eddig produkáltak?

Független miniszterelnököt 2018-tól? Írd meg a véleményedet! Egy másik alternatíva lehet még a 106 Jedi esetén, hogy a Platón Párt miniszterelnök-jelöltjét szavaznák meg, ha erre lenne igény. Állítsunk miniszterelnök-jelöltet? Vagy legyen a miniszterelnök Jedi? Várjuk a véleményeiteket.

Kapcsolódó cikk: Milyen a jó Jedi?

Politikai Program 2018 (ERÉNY-TERV): itt

Videóink: itt

Társadalmi Szerződés: itt

Nemzetegyesítő Stratégia: itt

Csatlakozás: itt

IBAN: HU91-12076910-01607895-00100001 (Raiffeisen Bank)

Honlapunk: itt

Évkönyv 2017: itt

Platón Párt Szimpatizánsok Facebook csoportja: itt

Az erény legyen veled!


Oszd meg, és uralkodj!

Kelt: 2017.09.07.

Tisztelettel,

PLATÓN PÁRT

Az erény pártja

A PLATÓN PÁRT Elnökségének jóváhagyásával

A cikk a Facebook-on is megtalálható