Március 15-e nemzeti ünnep

"A zászlónk nem egy politikai véleményt szimbolizál a sok közül. A zászlónk a nemzet egységének jelképe."
- Adrian Cronauer

A Kossuth Lajos nevét viselő téren Kossuth Lajoshoz nem méltó beszédet hallhattunk március 15-én. Elmondunk hát egy ünnepi beszédet a magunk módján. Hátha pótolni tudja az űrt. Eldönthetitek.

Tisztelt erényes magyarok!

Március 15-én az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra emlékezünk. 170 éve olyan nemzeti összetartást mutatott fel a magyarság, amit az osztrákok csak az Orosz Birodalom segítségével tudtak leverni. A nemzet apraja és nagyja egyként állt ki a magyarság függetlenségének érdekében. Azért tudott a nemzet egységesen kiállni a függetlenségéért, mert a politikai vezetés szilárd erkölcsi alapokon állt.

Nemzetünk erényes nagyjai megmutatták a hazaszeretet valódi jelentését az utókornak. Batthyány Lajos, Magyarország első miniszterelnöke. Miniszterelnökként vértanú halált halt a nemzetért. Kossuth Lajos, miniszter, a szabadságharc szellemi vezére. Deák Ferenc, miniszter, a haza bölcse. Széchenyi István, miniszter, a legnagyobb magyar. Független képviselő. Eötvös József, miniszter, a Magyar Tudományos Akadémia első elnöke. Sorolhatnánk még a nemzet nagyjait, akik mind erkölcsi példaképek voltak a saját idejükben.

Erkölcsi viszonyítási pontok voltak. Nemzeti példaképek. Életútjukat korrupciós ügyek nem csúfították. Többet adtak a nemzetnek, mint amennyit kaptak tőle. Ők teremtették meg a közerkölcsöt.

A márciusi ifjak ilyen erkölcsi példaképek és morális támaszok előtt tüzelhették fel a magyarságot. Például Petőfi Sándor, a Nemzeti Dal szerzője, a legismertebb magyar költő.

Az erényes politikai vezetés volt az üllő, a márciusi ifjúság volt a kalapács.

A magyar történelem függetlenségi harcainak közös jellemzője, hogy mindet a nemzeti egység harcolta ki magának. Hazánk függetlenségét soha nem felülről vezérelve vívta ki egy párt. Függetlenségünket mindig alulról táplálkozva vívta ki a nemzet. A nemzet függetlenségi törekvéseit soha nem tudta egyetlen párt a saját harcaként eladni. A nemzeti érzés mindig saját magának tört utat. Pártoktól függetlenül. Túllépve mindenféle pártpolitikán, túllépve mindenféle politikai irányításon, túllépve mindenféle belpolitikai ellentéten.

170 éve az ország politikai vezetése feddhetetlen erkölcsi példaképekből állt.

Hol vannak a ma erkölcsi nagyjai és morális támaszai? Hol vannak a ma önfeláldozó nemzeti példaképei? Hol vannak a ma feddhetetlen politikai tekintélyei? Hol vannak az erényes emberek?

Ma sokkal nagyobb kihívás előtt áll a nemzetünk, mint 170 éve. Nincs erkölcsi támaszunk. Nincs közerkölcs. Az erényességet 170 éve a politikai elit képviselte. Mára az erény képviselet nélkül maradt a politikában.

A mai márciusi ifjúság mögött nincsenek erkölcsileg feddhetetlen politikusok és erkölcsi példaképek. Mocsáron próbálunk kalapálni.

Nemzeti függetlenségünk érdekében elsődleges feladatunk tehát azért küzdeni, hogy olyan politikai vezetésünk legyen, ami a nemzetet nem megosztja, hanem egyesíti. Olyan politikai vezetést kell elérnünk, ami erkölcsi példaképként szolgálhat a nemzet ifjai számára. Csakúgy, mint 170 éve. Azért kell küzdenünk, hogy a nemzet politikai vezetése ne a legnagyobb bűncselekmények ködében rejtőzködjön, hanem tiszta lelkiismerettel, erkölcsi példamutatással és őszinte hazaszeretettel tudjon kiállni minden magyar színe elé.

A magyarok függetlenségét soha nem bűnözők harcolták ki. Soha nem egy párt harcolta ki. Mindig erkölcsi, tudományos, és művész példaképek álltak a háttérben, és mindig a nemzeti egység harcolta azt ki magának. Véssük az eszünkbe örökre Kossuth Lajos szavait:

"Amely percben Magyarországon akadna ember, aki urává akarna lennie e nemzetnek, aki bármely hatalmat mástól, mint e nemzet képviselői testület kezéből akarna venni, azon emberre, uraim, vigyázzanak önök, az egész nép, és soha semmi esetben ne tűrjék, ne engedjék azt, hogy e nemzet felett más határozhasson valaki, mint e nemzet maga.” – Debrecen, 1849. április 14. Kossuth beszéde a képviselőházban Magyarország függetlenségének kimondásáról.

Ennek az idézetnek a fényében máshogy kell tekintenünk a mai magyar egypártrendszerre. Már itt van az a perc, amitől Kossuth Lajos óva intett minket. Egy ember vált urává a nemzetnek, és a pártfegyelem segítségével kivette a képviselők kezéből a hatalmat. Nem a nemzet akarata érvényesül, hiszen a képviselők nem a szavazókat képviselik, hanem egy önkényúr utasításait követik. A képviselőink csocsófiguraként arra dőlnek, amerre felülről megtekerik őket. Nincsenek Széchenyik, nincsenek Deákok, nincsenek Kossuthok. Nincsenek független képviselők. Bábok vannak helyettük, pártkatonák, és egypártrendszerű önkényuralom. Emiatt a nemzetünk egy szűk csoport rabja, ami a közpénzt arra használja fel, hogy saját magát hatalomban tartsa.

Függetlenségünk kivívásához mindenekelőtt azt kell kivívnunk, hogy a nemzet legyen az úr a hazában. Azt kell elérnünk, hogy a pártfegyelem által előidézett pártokrácia megszűnjön. Hogy korlátjai legyenek a hatalomgyakorlásnak. A jogállamot kell megteremtenünk ahhoz, hogy szabad nemzet legyünk. Azt kell elérnünk, hogy a közpénz utolsó forintjáról is tudjuk, hogy megfelelően hasznosul. A nemzetet a saját belső ellenségeitől kell előbb megszabadítanunk. A mértéktelenségtől, a propagandától, a félelemkeltéstől, a korrupciótól, a bűnpártoktól. Csak utána tudunk nemzeti lobogót bontva a külső ellenségekkel megküzdeni.Ha erkölcsileg megfelelő politikai háttér lesz az ifjaink mögött. Csakúgy, mint 170 éve.

Tisztelegjünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc erkölcsi nagyjai előtt. Őket még ma is erkölcsi példaképeknek tekinthetjük. Ne felejtsük el, hogy akkor még volt erény a politikában. Őrizzük emléküket a szívünkben, és tegyünk azért, hogy kinevelődhessen egy erényes politikai generáció, ami az élők sorában átveheti egykori nagyjaink erkölcsi példakép szerepét.

Március 15-e nemzeti ünnepünk. Nemzeti összetartozásunk és függetlenségünk ünnepe. Pártszimpátiától függetlenül, méltó módon ünnepeljük! Egységes nemzetként.

Politikai Program 2018 (ERÉNY-TERV): itt

Videóink: itt

Társadalmi Szerződés: itt

Nemzetegyesítő Stratégia: itt

Csatlakozás: itt

IBAN: HU91-12076910-01607895-00100001 (Raiffeisen Bank)

Honlapunk: itt

Évkönyv 2017: itt

Platón Párt Szimpatizánsok Facebook csoportja: itt

Az erény legyen veled!


Oszd meg, és uralkodj!

Kelt: 2018.03.15.

Tisztelettel,

PLATÓN PÁRT

Az erény pártja

A PLATÓN PÁRT Elnökségének jóváhagyásával

A cikk a Facebook-on is megtalálható