Önkény STOP

"Ha zsarnokság és elnyomás érkezik a földünkre, akkor az egy külföldi idegen hatalom elleni harc látszatával fog kezdődni." - James Medison

Egyik párt sem szilárd erkölcsi alapokra építi a programját. A Platón Párt az egyetlen párt ma Magyarországon, ami felismerte: A legsúlyosabb válságunk mind közül az ERKÖLCSI válság. Ez éppen az olyan erénytelen pártok miatt van, amik nem biztosítják az alapszabályukban az ERÉNYGARANCIÁKAT, azaz jogilag nem számonkérhetőek. Egyik párt sem az erénygaranciákra és a jogállami garanciákra hegyezi ki a programját. Ehelyett minden más témával elterelik a figyelmedet a lényegről: a pártberendezkedés fontosságáról és a jogállami garanciák hiányáról. Ezek hiányában lehet ígérgetni akármit, a vége úgyis korrupció lesz, mert ahol kibújhat a szög a zsákból, ott ki is bújik.

A Platón Párt csapatának üzenete: vissza kell menni egészen az alapokig. Egyrészt a pártok alapszabályát kell megvizsgálnunk, hogy vállalják-e az erénygaranciákat. Ha nem, akkor bizniszpártról, maffiapártról van szó. A másik kardinális téma pedig a JOGÁLLAMI GARANCIÁK hiánya. A jogállami garanciákat az önkényuralom intézményesített gátjaként fejlesztette ki a jogtudomány. Egyik párt sem alkotott még erről olyan átfogó képet, mint amivel ebben a cikkben röviden előhozakodunk.

Ha jogállamról esik szó, akkor a legtöbben a hatalmi triász három független hatalmi ágára gondolnak: a törvényhozó hatalomi ágra (Országgyűlés), az igazságszolgáltató hatalmi ágra (bíróságok) és a végrehajtó hatalomi ágra (Kormány). Ezt tanítják mindenkinek az iskolákban (Montesquieu nyomán). Mi úgy gondoljuk, hogy egy modern jogállamhoz ezek már nem elegendőek. Szerintünk 8 önálló és független hatalmi ágra van szükség ahhoz, hogy elkerülhető legyen a hatósági önkény minden formája. Úgy látjuk, hogy a következő 8 hatalmi ág a SZÜKSÉGES és ELÉGSÉGES feltétele egy egészséges jogállamnak. Sem kevesebb nem elég, sem több nem kell:

1) Köztársasági Elnök: a legfőbb közjogi méltóság, őrködik az államberendezkedés demokratikussága felett, önálló kegyelmezési joga van, stb. (lásd Alaptörvény).

2) Országgyűlés: a törvényhozó hatalmi ág intézménye. Az Országgyűlés hivatott a törvényeket meghozni a pártok által országos szinten képviselt ideológiák és az egyéni képviselők által képviselt helyi érdekek ütköztetésével. 93 pártkatona képviseli az ideológiákat, 106 független képviselő pedig képviselje a helyi érdekeket!

3) Kormány: a végrehajtó hatalmi ág intézménye: felelős a közigazgatás és államigazgatás napi ügyeinek vezetéséért, a költségvetési keretek hatékony felhasználásáért. Köteles elszámolni a közpénzzel az utolsó forintig, mint egy közös képviselő. Egy inas. Semmi esetre sem lehet befolyása a többi hatalmi ágra. Legjobb, ha a Miniszterelnök pártfüggetlen képviselő, és a Kormány kisebbségből kormányoz, mint pl. Hollandiában.

4) Alkotmánybíróság: Az alkotmányosság őre, a hatósági határozatok által okozott potenciális önkény utolsó védvonala, ami alapjogi megfontolásokkal meggáltolja az alkotmányellenességet. A rendes bíróságok utolsó kontrolja.

5) Tudomány: Kevesek gondolnák, hogy a tudomány képviselői (MTA) is egy hatalmi ág kell legyen. Pedig amíg nincs az igazságszolgáltatás felett egy tudományos kontrol, addig ügydöntő ítéletek tartalmazhatnak a logika, a nyelvtani értelmezés vagy más tudományos igazság szabályaiba ötköző indokolásokat, amivel bizony hatósági önkény gyakorolható. Erre épül a Kúria közigazgatási bíráskodási gyakorlata sajnos.

6) Titkosszolgálatok. Ma a Titkosszolgálatok éppen azokat nem figyelik, akik nemzetbiztonsági szempontból kiemelt kockázatok: a kormánypolitikusokat és hozzátartozóikat, és az állampárt egyéb politikusait. Egy független titkosszolgálati hatami ág szükséges ahhoz, hogy politikusok mindegyike felett ott lebegjen Damoklész kardja.

7) Közmédia: Ha a Közmédia nem egy önálló és független hatalmi ág, akkor valamelyik másik hatalmi ág befolyása alatt nem lesz elfogulatlan. Ezért fontos, hogy független hatalmi ágként működjön, objektíven tájékoztasson.

8) Igazságszolgáltatás: természetesen független hatalmi ág kell legyen, független ügyészséggel és független bíróságokkal.

Ha úgy gondolod, hogy a fenti hatalmi ágak nem SZÜKSÉGES és ELÉGSÉGES feltételei egy modern jogállamnak, akkor írd meg érveidet! Felesleges valamelyik? Kellene olyan, ami hiányzik? Írd le a gondolataidat, hogy tanulhassunk a nálunk okosabb emberektől! Minden pártígéret csak hiú remény, ha hiányoznak alóla a jogállami garanciák. Ezért figyeljük aggodalommal a többi párt nyomulását, mert elhanyagolják az abszolút minimumot: a pártok erénygaranciákat biztosító alapszabályát és a jogállami garanciákat. Ránk hárul a feladat, hogy ezeket képviseljük, mert ha mi nem képviseljük, akkor a jelek szerint más párt nem fogja.

Soha többé ne legyen Önkényuralom Magyarországon!

Politikai Program 2018 (ERÉNY-TERV): itt

Videóink: itt

Társadalmi Szerződés: itt

Nemzetegyesítő Stratégia: itt

Csatlakozás: itt

IBAN: HU91-12076910-01607895-00100001 (Raiffeisen Bank)

Honlapunk: itt

Évkönyv 2017: itt

Platón Párt Szimpatizánsok Facebook csoportja: itt

Az erény legyen veled!


Oszd meg, és uralkodj!

Kelt: 2017.09.21.

Tisztelettel,

PLATÓN PÁRT

Az erény pártja

A PLATÓN PÁRT Elnökségének jóváhagyásával

A cikk a Facebook-on is megtalálható