Van jó és rossz önkény?

"Nincs jó vagy rossz cél érdekében létrejött önkényuralom, csak önkényuralom van, és az nem a vezető személyek miatt válik embertelenné, hanem szükségszerűen, önmagából fakadóan." - Dr. Nagy Szabolcs

19 éves voltam, amikor a Fidesz először kormányra került 1998-ban. Visszagondolva, akkor kizárólag érzelmek alapján szavaztam. A médiában látottak alapján. Akkor még nem tűnt fel, hogy átláthatóság szempontjából minden párt ugyanolyan. Nem volt egyetlen erényes alternatíva sem. Minden párt átláthatatlan volt. Egyik párt sem vállalt erénygaranciákat. De akkor még senkinek nem tűnt fel ennek a jelentősége.

Nem is volt ilyen szó, hogy erénygarancia. Sokan még azt sem tudják ma sem, hogy mi az, hogy erény. Keverik az erély szóval, ami erőt jelent. Az erény viszont egy erkölcsi dimenzió, a legfőbb erkölcsi jóra való törekvés. A garanciát már többen értik. Például ha választottam egy mosógépet a boltban, és hazavíve kiderült, hogy selejtes, akkor garancia alapján ingyen kicserélik a boltban. Olyan boltban nem venne senki mosógépet, ahol a selejtest nem cserélik ki.

Mégis, mindenki olyan pártra szavazott eddig, ahol selejtes politikust nem lehetett visszahívni. Egyszerűen azért, mert nem volt olyan párt, amelyik ezt lehetővé tette volna. Olyan ez, mintha egy olyan abszurd városban élnénk, ahol kizárólag olyan mosógép bolt van, amik közül egyik sem cseréli ki a selejtes mosógépet. Ahol nincs garancia. Ebben a groteszk városban senkinek nem tűnik fel, hogy micsoda vérlázító ez az üzletpolitika, mert ebben a városban azt sem tudják az emberek, hogy mi az, hogy garancia. Nincs ilyen szó az agyukban, így nem is tudnak arra gondolni, hogy milyen az, ha garanciával vehet valaki egy mosógépet. Ha a boltban kiválasztott mosógépükről otthon kiderül, hogy selejtes, akkor belenyugszanak az abszurd város lakói, hogy hát ez van, megszívtuk, venni kell egy újat egy másik ugyanolyan boltban.

Magyarországon csak olyan pártok léteztek eddig, amik nem vállaltak erénygaranciákat. És ebben az abszurd országban ez senkinek nem tűnt fel. Nagyon sokan még mindig úgy gondolkoznak, hogy ha az egyik erényten párt megszívatott, akkor hát ez van, megszívtuk, választani kell egy újabb erénytelen pártot. Egy másik ugyanolyat. Hátha az jobb lesz.

Ennek az őrültségnek a felismerése vezetett az erénygarancia szó megszületéséhez. Ez a szó, hogy erénygarancia, nem is létezett 2017-ig. Mi találtuk ki, a PLATÓN PÁRT-nál. Azt jelenti, hogy jogi garanciákat vállalunk arra, hogy a politikai munkánkat erényesen, hivatásként végezzük. Jogi eszközökkel megakadályozzuk magunkat abban, hogy korrupciós bűncselekményeket követhessünk el. Jogi garanciákat adunk arra, hogy erényesek vagyunk. Ez az erénygarancia.

Mint tudjuk Orwell 1984 című könyvéből, ha nincs valamire szó a szókincsünkben, akkor arra nem is tudunk gondolni. 2017 előtt nem létezett az a szó, hogy erénygarancia. Minden bizonnyal nem is gondolt rá senki. Sőt, az erény és a hivatás szavak sem voltak fent például a Wikipédián 2017-ig. Mi vittük fel őket. Az már mégiscsak durva lenne, ha még az erény és hivatás szavakat is kitörölnék az emberek szókincséből, nem?

Most 38 éves vagyok. Kétszer annyi, mint amikor a Fidesz hatalomra került 1998-ban. Az Fidesz első kormányra kerülése óta eltelt 19 év alatt elvégeztem öt egyetemet. Mérnöki, gazdasági és jogi szakokat. Gyakorlatilag folyamatosan tanulok. Európai uniós ösztöndíjakkal bejártam Európát. Az Egyesült Államokban egy évet tölthettem doktori Fulbright ösztöndíjjal. Közben a kormánypártok tízezermilliárdos nagyságrendben lopták a közpénzt. Amelyik éppen hatalmon volt.

Ma már máshogy gondolkozok, mint 19 éve. Jogász esküm például kötelez arra, hogy a nemzet javára fordítsam a tudásomat. Elítélem a 19 évvel ezelőtti önmagamat. Mert érzelmek alapján szavaztam. Elítélem azokat, akik érzelmek alapján szavaznak egyik vagy másik pártra. Tájékozódás és erkölcsi megfontolás nélkül. Vagy irreleváns szempontok alapján. A teljes kép ismeretének hiányában. Mélységesen elítélem őket. Mert a gondolkodásuk olyan, mint a vallási fanatikusoké. Fanatizmus. Az ész halála. Márpedig a politikához ész kell. És erkölcs. És erény. És erénygarancia.

Ész lehet, hogy van a mai politikában, azonban erkölcs és erény egyáltalán nincs. Nemhogy erénygaranciák. Mára megtudtuk mindannyian, hogy mi az eredménye, ha egy olyan pártra szavazunk, ami nem vállal erénygaranciákat. Ma már mindannyian értjük, hogy ha egy párt nem fékezi meg saját magát, akkor menthetetlenül korrupt lesz. Mindegy, hogy ki a párt vezetője. A lényeg a színfalak mögött, a háttérben dől el. A maffia köreiben.

Egy erénytelen párt zsarolható, és hátulról irányítható. Az ilyen párt egy bizniszpárt. Egy maffiapárt. A nyereség és a hatalom a célja. Az ilyen pártok nem tudnak erénygaranciákat vállalni, mert az a mivoltukkal ellentétes.

A Fidesz egy önkorlátozásoktól mentes, erénygaranciákat nem biztosító párt. A Fidesz jelenleg az elnyomás és a zsarnokság útjára lépett. Kenyérmorzsákkal lekenyerezi a szegény népet, miközben hétmérföldes léptekkel halad a jogállam lebontása felé. A kritikán aluli egészségügy segítségével testi béklyót rak a népre. A butító oktatással pedig intellektuális béklyóval is korlátozza az alattvalóit. Beteg és buta népen könnyebb uralkodni. Egyedüli és kizárólagos célja a hatalom megtartása egy beteg és buta népen, aminek nincs lehetősége politikával foglalkozni, azaz a nagyok úri dolgaiba beavatkozni. Így a nagyok zavartalanul lophatják a közpénzt. A mi pénzünket. Ennek érdekében a jogállamiságot bontja le éppen a Fidesz, mert ha nem bontja le, akkor elűzik. Még ha közvetlenül nem is látod, de ez a helyzet. Ezért alkalmazzák a propaganda és megfélemlítés eszközeit, mert egyébként nem tudnának hatalmon maradni. Egy egészséges és okos nép azonnal leváltaná a hatalmon lévő erkölcstelen kisebbséget. Így azonban mindenki meg van félemlítve, és a társadalom képzetlenebb része félre van vezetve.

Akinek nem volt ügye a Kúria előtt, az vajon mit láthat a közigazgatás helyzetéről? Akit nem visz el a rendőrség éjjel, szükségtelen és aránytalan fellépéssel, hivatali visszaélést elkövetve, az vajon mit lát az emberi jogok helyzetéről? Aki nem szervez népszavazási aláírásgyűjtést, amit éppen a rendőrök gátolnak abban, hogy egy polgári kezdeményezéshez aláírásokat lehessen gyűjteni, az vajon mit tud a gyülekezési szabadság helyzetéről? Akit nem fenyegetnek meg a véleménye miatt, az vajon mit tud a szólásszabadságról? Aki a közTV-t nézi, az vajon mit tudhat az igazságról?

Az ellenzéki pártok is erénytelenek. Ugyanolyanok, mint a Fidesz, csak más színű a logójuk. Mindegyik ugyanolyan. Bizniszpárt. Maffiapárt. Egyik sem vállal erénygaranciákat. Ilyen-olyan aktuális témákat boncolgatnak, de a lényeget kerülgetik, mint a forró kását. A saját pártberendezkedésüket. Az erénygaranciákat. Na erről nem szeretnek beszélni. Erénygaranciákat ugyanis nem tudnak adni, mert az a mivoltukkal ellentétes.

Ám a korábban említett abszurd városban most megnyílt egy olyan bolt, ami a selejtes mosógépeket ingyen kicseréli. Ma már van egy olyan párt van, ami erénygaranciák széles körét vállaja. Ez a PLATÓN PÁRT. Abszurd országunkban megalapítottunk egy olyan pártot, ami egyedüliként erénygaranciákat biztosít. Azért alapítottuk, hogy legyen legalább egy párt, aminek az ideológiája nem valami populista téma, hanem az erény. Ez egy nemzetegyesítő ideológia. A többi párt ideológiái viszont megosztják a nemzetet. Aki tudja, hogy mi az, hogy erény, az tudja, hogy a politikában nem is kellene ennél több. Szerintünk a politika szükséges és elégséges feltétele az erény. Mert erényes politikusok az adott helyzetben mindig megtalálják a nemzet számára az optimális megoldást.

Amint gyengeerkölcsűek jutnak politikai pozíciókba, és nincs mögöttük erénygarancia, máris korrupció lesz. Egyszerűen az emberi természet miatt. Mi nem azt mondjuk, hogy különb emberek vagyunk másnál. Erénygaranciák nélkül hatalmi pozícióban minden bizonnyal mi is korrunpálódnánk, mert a hatalom korrumpál. Az abszolút hatalom pedig abszolút korrumpál. Mi inkább azt mondjuk, hogy egy olyan jogi garanciarendszerbe helyezzük önmagunkat, amiben nem lehet közpénzt lopni. A PLATÓN PÁRT egy olyan csapat, ahova közpénzre vágyó ember nem jön, mert rajtunk keresztül soha nem fog közpénzhez jutni. Ezt biztosítja az erénygaranciák jogi rendszere. Hatalmat pedig nem szeretnénk, mivel jogállamot építünk. A jogállamban nincs hatalom, csak független hatalmi ágak vannak, fékek és ellensúlyok rendszere.

Erénygaranciáink egyike például, hogy a politikusaink bármikor visszahívhatóak a szavazók által. A PLATÓN PÁRT karitatív nonprofit célokra lemond a pártoknak járó állami támogatásokról, amit a többi párt a közpénzből felvesz, ezzel is jelezve hozzáállásukat a közpénzhez. Nem indulhatnak a pártunkhoz köthető vállalkozások közbeszerzéseken, tendereken, pályázatokon. Ezeken kívül van még egy tucat ilyen vállalásunk. Ezeket társadalmi szerződésben és az Alapszabályunkban vállaljuk. Minket talált meg az ötlet, és mivel senki más nem képviseli, nekünk kell képviselnünk.

Azt szeretnénk megértetni a pártokra szavazókkal, hogy a mostani pártokrácia nem is lehet másmilyen, mint amilyen. Korrupt. Teljesen mindegy, hogy melyik erénytelen párt kerül kormányra. Az értelmiség és az erkölcsileg ép polgárok ezért ábrándultak ki a politikából. Mert nincs valós alternatíva, csak látszólagos. Mintha kizárólag rohadt dinnyéket tennének elénk, és azok közül kellene választanunk. A normális ember nem választja egyiket sem, hiszen mind rohadt. Ezt úgy összegezte a polgár, hogy a politika eredendően korrupt.

Mi meg szeretnénk mutatni a polgároknak, hogy van valós alternatíva. VAN ERÉNY. Nem politikai témákon lovagolunk, nem magunkon kívül keressük a problémák okát. Mi a pártberendezkedésnél kezdjük a reformokat, és az erénygaranciákkal biztosítjuk az erényes politizálás feltételeit. Mi arra szeretnénk felhívni a Fidesz-fanatikusok figyelmét, és az ellenzéki pártok fanatikus követőinek a figyelmét, hogy a jó erkölcsért kiáltók és a jogállamért kiáltók nem nekik akarnak rosszat, hanem a nemzetnek akarnak jót.

Ezért a pártokrácia ellen küzdünk. Az erénytelen pártok ellen küzdünk. Kizárólag pártokra bízni a demokráciát olyan, mint kecskére bízni a káposztát. Pláne, ha nem biztosítanak erénygaranciákat. Emiatt a 106 egyéni választókerületben nem is kérjük, hogy a PLATÓN PÁRT egyéni jelöltjére szavazz. Arra kérünk, hogy erényes, független helyi jelöltre szavazz, akit mi nem is ismerünk. Aki pártfüggetlen.

Minden erényes polgárt biztatunk arra, hogy induljon független képviselő-jelöltként a saját választókerületében, hogy lehessen is ilyen független jelöltekre szavazni. Te is lehetsz országgyűlési képviselő. A jelöléshez 500 aláírás összegyűjtése szükséges. A szavazókat arra biztatjuk, hogy az egyéni listán független jelöltre szavazzanak. Arra, aki erényes. Aki nem pártérdekeket képvisel, hanem a helyi érdekeket. Aki Téged képvisel, hivatásszerűen. Ez a dolga.

Végül ahhoz, hogy erényes politikusok kormányozhassák a nemzetet, arra kérünk, hogy a pártlistán olyan pártra szavazz, amelyik vállalja a platóni erénygaranciákat. Erénygaranciákat nem biztosító pártra soha többé ne szavazz! Borítékolható, hogy önkényuralom lesz a vége.

Ehhez elsősorban magadban kell legyőznöd a sötét oldalt. Azt a sötét oldalt, ami nem gondolkozik körültekintően. Amelyik érzelmek alapján döntene. Amelyik irreleváns szempontok alapján döntene. Amelyik eltűri az erénytelenséget. Amelyik megtűri a korrupciót és a jogállam lebontását. Amelyik nem érti, hogy átláthatatlan pártra egyszerűen őrültség szavazni. Nekem ezt az erkölcsi felismerést hozta az elmúlt 19 év politikája. Azt a felismerést, hogy egy erkölcsi kisebbség uralkodik egy mindent tűrő szegény nemzeten. Megfogadtam, hogy erénygaranciákat nem biztosító pártra soha többé nem szavazok. És mivel nem volt erénygaranciákat biztosító párt, ezért alapítottunk egyet.

Hát Neked, milyen felismerést hozott az elmúlt 19 év politikája? Egy másik ugyanolyat választasz? Vagy hatalmon tartod ugyanazt? Vagy egy erényes harmadik lehetőséget választasz inkább, amiben VAN ERÉNY? Győzd le a sötét oldalt magadban!

dr. Vázsonyi Miklós PLATÓN PÁRT Alelnök

Politikai Program 2018 (ERÉNY-TERV): itt

Videóink: itt

Társadalmi Szerződés: itt

Nemzetegyesítő Stratégia: itt

Csatlakozás: itt

IBAN: HU91-12076910-01607895-00100001 (Raiffeisen Bank)

Honlapunk: itt

Évkönyv 2017: itt

Platón Párt Szimpatizánsok Facebook csoportja: itt

Az erény legyen veled!


Oszd meg, és uralkodj!

Kelt: 2017.07.25.

Tisztelettel,

PLATÓN PÁRT

Az erény pártja

A PLATÓN PÁRT Elnökségének jóváhagyásával

A cikk a Facebook-on is megtalálható