Nyílt levél

Emergens bűncselekmények büntetése: a Nemzeti Száműzetés intézményesítése

"Sic semper tyrannis"

Tisztelt Választópolgár!

A közhatalom forrása a nép (az Alaptörvény szerint is). A nép a hatalmát elsősorban választott képviselői útján gyakorolja.

Mit lehet tenni azonban, ha a választott képviselők nem a népet képviselik megválasztásuk után, hanem saját maguk érdekeit, vagy netán egy erénytelen zsarnok érdekeit? Mit lehet tenni, ha jelentős nemzetkárosító bűncselekményhez kis korrupciós csínyek ezrei vezetnek? Mit lehet tenni továbbá ebben az esetben akkor, ha mindezt erénytelen, mértéktelen, igazságtalan, és a magyar nemzet össztársadalmi érdekeit semmibe vevő erkölcstelen politikusok és klientúrájuk úgy teszi, hogy büntetőjogi eszközökkel vagy adóztatással nem lehet őket felelősségre vonni?

Véleményünk szerint nem kétséges, hogy a jelenleg hatalmon lévő erkölcsi kisebbség rendszere kártyavárként fog összedőlni. Az erénytelenségre és erkölcstelenségre épített fellegváruk a társadalom erkölcsi felismerésével egyszerűen osszeomlik. A magyarságot a PLATÓN PÁRT az erkölcsi felismeréshez vezető úton segíti az erény pártjaként.

A zsarnok rezsim bukása után két társadalmi érdeket fontos szem előtt tartani:

Az ellenzéki pártok altal javasolt módszerek a jelenleg hatalmon lévő erkölcsi kisebbség felelősségre vonására hatástalanok:

Emergens bűncselekmény

Egy új bűncselekményi forma jelent meg az erénytelen hatalmi kisebbség tevékenységével. A PLATÓN PÁRT ezt a fajta új bűncselekményt emergens bűncselekménynek nevezi. Az emergens bűncselekmény lényege, hogy kiváltó okai sokaságának felderítése és megállapítása az adott büntetőjogi környezetben lehetetlen, ám a végeredmény (mintegy emergens hatás eredményeként) kirívóan nagy károkat okoz a közérdek ellen. Olyan sok apró csíny vezet egy össztársadalmi szinten jelentős károkat okozó bűntetthez, hogy az egyes csínyeket gazdaságosan felderíteni nem lehet. A kriminológiában okkiválasztó elméletnek nevezik azt a tudományterületet, ami az egyes bűncselekményekhez vezető okokat azonosítja. Az emergens bűncselekményekre a bűnügyi tudományok jelenleg nem tudnak megfelelő választ adni. Egy közérdek ellen ható, tetemes károkat okozó bűncselekmény ma büntetlenül marad, ha a hozzá vezető 10.000 apró ok felderítése nem lehetséges. Mondhatni még az okok felsorolása is túl hosszú lenne, nemhogy az egyes okok bizonyítása. Ám a sok ok mind egy irányba mutat. Felfelé, a nemzet ellen.

Egy emergens bűncselekmény elkövetésére leginkább a hatalmon lévő erkölcstelen politikusoknak nyílik lehetősége. Ezt tehetik akár úgy is, hogy egymás tevékenységéről nem is tudnak. A bűnös és erénytelen "felső" 10.000. Az ő hangyaszorgalommal végzett erénytelensége a nemzetnek többszázmilliárdos károkat okoz évente. Ilyen helyzetben a legfelső politikai vezetés felelőssége elvitathatatlan. Mégsincs az ilyen jellegű emergens bűncselekmény szankcionálására a magyar nemzetnek semmilyen eszköze. Holott Magyarországon a közérdek elleni, a közpénz szabadrablására irányuló emergens bűncselekmény zajlik hosszú évek óta. Ennek csak az eredményét látjuk, az okai az árnyékvilágban rejtőznek. Közpénz-oligarchák, közpénz-dinasztiák, erénytelen politikusok rabja szeretett hazánk, Magyarország.

A PLATÓN PÁRT a helyzet kezelésére a történelem hatásos vívmányát hívja segítségül. Az erkölcsre és erényre épülő korai társadalmakban a társadalom ellen jelentősen vétő személyek ellen a kiközösítés és a száműzetés volt a leghatékonyabb eljárás. A kiközösítés és száműzetés egyértelműen jelezte a kiközösített személy számára, hogy a megsértett társadalom nála hatalmasabb, és erkölcsi értékredjébe nem fér bele a vétkes bűnös tette. Ez a nemzeti intézkedés nemcsak az elűzött számára volt hatásos üzenet, hanem mindenki más számára is, aki az elűzötthöz hasonló útra tervezne lépni. A száműzetés tehát speciális és generális prevenció eszköze is lehet. Arra vár száműzetés, aki méltatlanná vált arra, hogy a magyar nemzet tagja maradjon. A kiközösítéssel és a száműzetéssel a nép jelezni tudta, hogy ki a legnagyobb úr. Ki a szuverén. Aki elől jogi trükközéssel sem lehet elbújni.

Radbruchi formula

Az emergens bűncselekmény, mint terminus technicus bevezetésének fontossága véleményünk szerint megközelíti a II. Világháború bűnöseinek felelősségre vonását megalapozó Radbruchi formula jelentőségét. A közpénzünk százmilliárdjait tartósan és üzletszerűen megcsapoló erénytelen magyar politikusok ma ugyanúgy azt gondolják, hogy nem lehet őket felelősségre vonni, mint ahogy a náci Németország politikusai egykor ugyanezt gondolták, arra hivatkozva, hogy ők csupán a hatályban lévő jogszabályokat követték. Az emberiség eljutott arra a jogászi fejlettségi szintre, hogy az ilyen helyzeteket kezelje. A magyarság is el fog jutni a jogi kultúrának arra a szintjére, ahol az emergens bűncselekmény felismerésre és szankcionálásra kerül.

Az a politikai vezető, aki emergens bűncselekény nyilvánvaló zajlása esetén a káros helyzetet megfelelően kezelni nem tudja és nem mond le, mi több, megtűri, támogatja, és hasznaiból családján és klientúráján keresztül a legnagyobb mértékben részesedik, az nem méltó a magyar társadalom tagjának lenni. Az ilyen zsarnokok ellen, valamint újabb ilyen zsarnokok jövőbeli megjelenése ellen tennünk kell még akkor is, ha a büntetőjog a jelenlegi fejlettségi szintjén erre nem képes.

Nemzeti Száműzetés

A PLATÓN PÁRT a jogilag felelősségre nem vonható közpénz-oligarchák és önjelölt zsarnokok ellen a Nemzeti Száműzetés intézményesítését javasolja. Ennek lényege, hogy a szavazók népszavazás keretében szavazhassanak arról, hogy a társadalom értékrendjébe nem illőket, akiket jogi úton nem lehet megfogni, kiközösítsenek, és az országból, vagy annak meghatározott területeiről kiutasítsanak (társadalmi egyeztetés szükséges a részletekhez). Ezzel jelezve, hogy nem kívánatosak a társadalom és a nemzet számára. Még akkor sem, ha az általuk elkövetett bűncselekmény elkövetési módja kívül esik a büntetőjog hatókörén. Ez lehet a válasz az egyébként kezelhetetlen emergens bűncselekmények ellen. Mindehhez nem lesz szükséges az esetleg korrumpálódott ügyészség sem. Kizárólag a nép, a szavazók döntenek. A legfőbb szuverén dönt. Ha nem vezetjük be a Nemzeti Száműzetés jogintézményét, akkor semmi nem szab gátat egy újabb emergens zsarnoki rendszer eljövetele ellen.

Úgy gondoljuk, hogy a jogi rafináltsággal rendelkező zsarnokok ellen ez a kezdeményezés kellő visszatartó erőt tud biztosítani. Hiába harácsolják össze maguknak a többezer hektárnyi termőföldeket, értékes ingatlanokat, stb. Hiába teszik hűbéressé az erénytelen társadalmi vezetőket, véleményformálókat, ügyészeket, bírákat. Szégyenszemre mégis el kell hagyniuk a társadalmat, a nemzetet, mert erkölcsi tartásuk hiánya sértő lenne a nemzet önbecsülésére. A száműzetés az összes szavazó döntése lehet, mint egyfajta össznemzeti esküdtszék. Népszavazással. A Nemzeti Száműzetés megoldás lehet nemcsak a jelenleg hatalmon lévő erkölcsi kisebbség ellen, hanem a jövőben is, így a magyar nemzet erkölcsi megtisztulását képes elősegíteni. Soha többé ne telepedjen zsarnok a magyar nemzetre, aki a társadalom által befizetett közpénzt saját magára és hűbéreseire fordítja a közcélok helyett!

Alapjogok

Tisztában vagyunk a kezdeményezés alkotmányjogi implikációival. A Nemzeti Száműzetés csak Alaptörvény módosítással érhető el, amihez pedig 2/3-os országgyűlési többség szükséges. Az is világos, hogy hatályos, az Európai Unió által alkotott egyezményekbe ütközik a kezdeményezés. Ezek azonban mind felülvizsgálhatóak, és módosíthatóak. A magyar nemzet szuverén. Nem az egyes politikusok vagy a regnáló hatalom a szuverén, hanem a magyar nemzet. Ezáltal rendelkezhet saját sorsa felett. Belátható, hogy a közpénz-oligarchák ügyeinek büntetőjogi eszközökel való felgöngyölítése az egész társadalomra teljesíthetetlen terhet róna. Valójában meghekkelte a jogrendszerünket egy erénytelen kisebbség. Túlterheléses támadással. Strómanokkal. Egymásra rakódó és rétegződő, önmagában nem detektálható, de együttesen emergens korrupciót eredményező alattomossággal. Azaz emergens bűncselekménnyel.

A jelenleg hatalmon lévő erkölcsi kisebbség feltalálta az emergens bűncselekményt, és abban a hitben, hogy ezzel a jogrendszer nem tud mit kezdeni, dőzsölve élvezi annak előnyeit. Mindez büntetlenül csak a bolondok társadalmában maradhat. A Nemzeti Száműzetés válasz lehet arra az erkölcsi arroganciára és pimaszságra, amit erénytelen politikusok megengednek ma maguknak. A nemzet nem köteles tolerálni a tolerálhatatlant. A közérdek az egyéni érdek felett áll.

A kiközösítés és a száműzetés az érintett alapjogait jelentősen sérti. Ezek az alapjogok azonban álláspontunk szerint korlátozhatóak más alapjopgok védelme érdekében. A végső érv pedig nemzetünk és utódaink minőségi túlélése, amely minden egyéni érdek felett áll. Véleményünk szerint a magyarság csak akkor fog fennmaradni, ha nem tűri meg a rátelepedő közpénz-oligarchákat, és szabad, demokratikus ország marad. Ellenkező esetben a végsőkig zajló kizsákmányolás, elnyomás, jogállamiatlanság és erkölcsi fertő lesz a sorsa.

Várjuk megtisztelő véleményeiket a kezdeményezéssel kapcsolatban. Jelentős társadalmi egyeztetés szükséges a témában a megfelelő jogi kidolgozás érdekében. Jobb javaslat esetén természetesen fenntartjuk jogunkat a véleményünk megváltoztatására is. Ám álláspontunk szerint az emergens bűncselekmény elkövetőire meg kell találnunk a megfelelő eszközöket.

Politikai Program 2018 (ERÉNY-TERV): itt

Videóink: itt

Társadalmi Szerződés: itt

Nemzetegyesítő Stratégia: itt

Csatlakozás: itt

IBAN: HU91-12076910-01607895-00100001 (Raiffeisen Bank)

Honlapunk: itt

Évkönyv 2017: itt

Platón Párt Szimpatizánsok Facebook csoportja: itt

Az erény legyen veled!


Oszd meg, és uralkodj!

Kelt: 2017.06.02.

Tisztelettel,

PLATÓN PÁRT

Az erény pártja

A PLATÓN PÁRT Elnökségének jóváhagyásával